Behov av personal för packning av testutrustning

Behov av personal för packning av testutrustning

FAK har fått en uppgift från Folkhälsomyndigheten, FHM, via MSB att packa testkit.

Behov finns av personal som vill utbilda sig till utbildare för packningspersonal, och även personal som vill arbeta med packning av testkiten.

Utbildning för att själv kunna vidareutbilda packpersonal hålls torsdag 7/5 (eftermiddag).

Med start vecka 20 behövs personal för att packa testkiten efter utbildning av ovan nämnd personal.

Är du intresserad av att packa testkit och kanske även utbilda i detta? Kontakta FAK Södermanlands kårchef Hans Linke

KÅRNYHETER

2023-09-25 - FAK Södermanland
2022-10-18 - FAK Södermanland
2022-09-12 - FAK Södermanland
2020-08-27 - FAK Södermanland
2020-06-26 - FAK Södermanland
2020-06-17 - FAK Södermanland
2020-05-06 - FAK Södermanland
2020-04-03 - FAK Södermanland
2020-03-30 - FAK Södermanland
Prenumerera på Kårnyheter