FAK Stockholm / Uppsala

 Datum:   Måndagen den 26 APRIL 2021

 Tid:         Klockan 18.00 insläpp 17.45

 Plats:      ZOOM plattform i dator eller mobiltelefon

Instruktion för nedladdning av plattformen

Använd länken neda för att delta och ladda ner ZOOM plattformen

 https://zoom.us/j/95295156450?pwd=UVp3eC9uaUJpUkVvaks3UUtTak9UUT09

 

Motioner och deltagande ska vara styrelsen tillhanda senast 2021-04-23

anmälan till Hultberg

hultberg.svenake@gmail.com

 

               DAGORDNING ÅRSMÖTE 2021-04-26 -digitalt på plattformen ZOOM

            

                §1. Mötets öppnande och val av Mötesordförande och -sekreterare

                §2. Val av protokolljusterare och tillika rösträknare 

                §3. Fastställande av röstlängd och dagordning  KÅRSTÄMMA FAK

                §4. Kårstämmans stadgeenliga utlysande

                §5. Verksamhetsberättelse 2020

                §6. Revisorns berättelse

                 7. Bokslut  verksamhetsåret 2020

               §8. Styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret

                §9. Budget 2021

                §10. Medlemsavgift

                §11. Motioner

                §12. Beslut om antal styrelseledamöter

                §.13 Val av styrelseledamöter

                §14. Val av revisor

                §15. Valberedning

                §16. Övriga frågor

                §17. Mötets avslutande

 

                 För dom som eventuellt glömt att betala medlemsavgiften 2021 200 kr

                  Plusgiro 3576-6

KÅRNYHETER

2021-04-03 - FAK Stockholm / Uppsala
2021-03-23 - FAK Stockholm / Uppsala
2021-02-23 - FAK Stockholm / Uppsala
2020-10-08 - FAK Stockholm / Uppsala
2020-09-07 - FAK Stockholm / Uppsala
2020-09-07 - FAK Stockholm / Uppsala
2020-04-02 - FAK Stockholm / Uppsala
2020-03-12 - FAK Stockholm / Uppsala
Prenumerera på Kårnyheter

FAK Stockholm / Uppsala

Norrvikenleden 10
191 49
Sollentuna

Kontaktpersoner

Peter
Åström
Kårchef/ C MTE Mälardalen
Mobil: 
+46739805226
abc@fak.se
Karl
Edvardsson
Vice Kårchef/ Utb. ledare
Mobil: 
+46706289251
karl.edvardsson.kh@gmail.com
Sven-Åke
Hultberg
Kassör/ Registerhållare
Telefon: 
+468355217
Mobil: 
+4670547 35 06
hultberg.svenake@gmail.com
Jakob
Nilsson
Web. red. / C Mek kväll
Mobil: 
+46730210215
jakob@toabolaget.se