FAK Stockholm / Uppsala

DAGORDNING ÅRSMÖTE 2023-03-29  

 

 

Tid 1800 var gärna på plats en stund innan.

DAGORDNING ÅRSMÖTE 2023-03-29  

 

§1. Mötets öppnande och val av Mötesordförande och -sekreterare

§2. Val av protokolljusterare och tillika rösträknare

§3. Fastställande av röstlängd och dagordning

§4. Kårstämmans stadgeenliga utlysande

§5. Verksamhetsberättelse 2022

§6. Revisorns berättelse

§7. Bokslut  verksamhetsåret 2022

§8. Styrelsens ansvarsfrihet

§9. Budget 2023

§10. Medlemsavgift

§11. Motioner

§12. Beslut om antal styrelseledamöter

§.13 Val av styrelseledamöter

§14. Val av revisor

§15. Valberedning

§16. Övriga frågor

§17. Mötets avslutande

 

Länk för att kunna deltaga digitalt

Join Zoom Meeting

https://us06web.zoom.us/j/85765817011?pwd=N1BHdWd0NTd5cnpwS0ZFMktrYzR

GQT09

Meeting ID: 857 6581 7011

Passcode: 428140

One tap mobile

+46850539728,,85765817011#,,,,*428140# Sweden

+46844682488,,85765817011#,,,,*428140# Sweden

Dial by your location

+46 850 539 728 Sweden

+46 8 4468 2488 Sweden

+46 8 5016 3827 Sweden

+46 8 5050 0828 Sweden

+46 8 5050 0829 Sweden

+46 8 5052 0017 Sweden

Meeting ID: 857 6581 7011

Passcode: 428140

Find your local number: https://us06web.zoom.us/u/kclpMtxuLO

KÅRNYHETER

2023-03-28 - FAK Stockholm / Uppsala
2022-02-22 - FAK Stockholm / Uppsala
2021-10-07 - FAK Stockholm / Uppsala
2021-04-03 - FAK Stockholm / Uppsala
2021-03-23 - FAK Stockholm / Uppsala
2021-02-23 - FAK Stockholm / Uppsala
2020-10-08 - FAK Stockholm / Uppsala
Prenumerera på Kårnyheter

FAK Stockholm / Uppsala

Norrvikenleden 10
191 49
Sollentuna

Kontaktpersoner

Peter
Åström
Kårchef/ C MTE Mälardalen
Mobil: 
+46739805226
abc@fak.se
Karl
Edvardsson
Vice Kårchef/ Utb. ledare
Mobil: 
+46706289251
karl.edvardsson.kh@gmail.com
Sven-Åke
Hultberg
Kassör/ Registerhållare
Telefon: 
+468355217
Mobil: 
+4670547 35 06
hultberg.svenake@gmail.com
Jakob
Nilsson
Web. red. / C Mek kväll
Mobil: 
+46730210215
jakob@toabolaget.se