Årsmöte 2021 Digitalt 26/4 18:00

Årsmöte 2021 Digitalt 26/4 18:00

 Datum:   Måndagen den 26 APRIL 2021

 Tid:         Klockan 18.00 insläpp 17.45

 Plats:      ZOOM plattform i dator eller mobiltelefon

Instruktion för nedladdning av plattformen

Använd länken neda för att delta och ladda ner ZOOM plattformen

 https://zoom.us/j/95295156450?pwd=UVp3eC9uaUJpUkVvaks3UUtTak9UUT09

 

Motioner och deltagande ska vara styrelsen tillhanda senast 2021-04-23

anmälan till Hultberg

hultberg.svenake@gmail.com

 

               DAGORDNING ÅRSMÖTE 2021-04-26 -digitalt på plattformen ZOOM

            

                §1. Mötets öppnande och val av Mötesordförande och -sekreterare

                §2. Val av protokolljusterare och tillika rösträknare 

                §3. Fastställande av röstlängd och dagordning  KÅRSTÄMMA FAK

                §4. Kårstämmans stadgeenliga utlysande

                §5. Verksamhetsberättelse 2020

                §6. Revisorns berättelse

                 7. Bokslut  verksamhetsåret 2020

               §8. Styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret

                §9. Budget 2021

                §10. Medlemsavgift

                §11. Motioner

                §12. Beslut om antal styrelseledamöter

                §.13 Val av styrelseledamöter

                §14. Val av revisor

                §15. Valberedning

                §16. Övriga frågor

                §17. Mötets avslutande

 

                 För dom som eventuellt glömt att betala medlemsavgiften 2021 200 kr

                  Plusgiro 3576-6

KÅRNYHETER

2022-02-22 - FAK Stockholm / Uppsala
2021-10-07 - FAK Stockholm / Uppsala
2021-04-03 - FAK Stockholm / Uppsala
2021-03-23 - FAK Stockholm / Uppsala
2021-02-23 - FAK Stockholm / Uppsala
2020-10-08 - FAK Stockholm / Uppsala
2020-09-07 - FAK Stockholm / Uppsala
Prenumerera på Kårnyheter