Medlemsavgift 2021

Välkommen till FAK Stockholm / Uppsala

Medlemsavgift 2021

Nu är det dags att betala medlems avgiften för 2021.

Medlemsavgiften för 2021 är 200kr och ska vara oss till handa 2021/02/28.

Den skall sättas in på plusgiro 3576-6.

Märk betalningen med Namn och medlemsnummer.