Medlemsavgift 2022

Välkommen till FAK Stockholm / Uppsala

Medlemsavgift 2022

Nu är det dags att betala medlems avgiften för 2022.

Medlemsavgiften för 2022 är 200kr och ska vara oss till handa 2022/02/28.

Den skall sättas in på plusgiro 3576-6.

Märk betalningen med Namn och medlemsnummer.

Swish kan användas i samband med att du träffar någon ur styrelsen för verifiering.