Medlemsavgift 2020

Välkommen till FAK Stockholm / Uppsala

Medlemsavgift 2020

Nu är det dags att betala medlems avgiften för 2020.

medlemsavgiften för 2020 är 150kr och ska vara oss till handa 2020/02/29.

Den skall sättas in på plusgiro 3576-6.

Märk betalningen med Namn och medlemsnummer.