FAK Umeå / Västernorrland

Välkommen till FAK Umeå / Västernorrland

Ny styrelse för FAK Umeå valdes vid extra årsmöte 2023-05-24

Styrelse FAK-Umeå

Ordförande: Arne Persson, 0703-081873 arne.persson@ersboda.ac

v. Ordförande: Christer Fjälkebrant

Kassör: Peter Malmgren 

Sekreterare: Laine Konradsson

Ledamot/utbildningsledare: Bertil Eckeryd 

Ledamot: Dan Axelsson

Ledamot: Gustav Annelin

Suppleant: Hans Ölund

 

Revisorer:

Kerstin adamsson

Hasse Pålsson

 

Revisor suppleant:

Jan Åsemar

 

Valberedning:

Per-Arne Larsson

 

FAK Umeå / Västernorrland

c/o Bertil Eckeryd
Planetvägen 7
918 32
Sävar
Mobil: 
0702-09 04 00

Kontaktpersoner

Kontakt

Arne Persson
Ordförande
Mobil: 
0703-081873