Introduktionsutbildning MTE i Umeå den 22 september 09-18

Introduktionsutbildning MTE i Umeå den 22 september 09-18

Välkommen med din intresseanmälan till denna kursdag, som alla i MTE måste genomgå.

För att få veta mer om den krisresurs som samhället har genom FAK/Bilkåren och dess MTE, Motor- och Transportenhet, genomför vi en sådan kurs i UMEÅ lördagen den 22 september med start 09.00 och avslutar före 18.00.

 

Välkommen med din ansökan till:

lars.bjornerback@gmail.com eller 0707230031.

 

Kontakta gärna FAK UMEÅa kårchef Georg Rundström om du vill veta mer om verksamheten på 070-3302983!

KÅRNYHETER

2018-10-06 - FAK Umeå / Västernorrland
2018-08-06 - FAK Umeå / Västernorrland
2018-08-06 - FAK Umeå / Västernorrland
2018-08-06 - FAK Umeå / Västernorrland
2018-08-06 - FAK Umeå / Västernorrland
2018-06-11 - FAK Umeå / Västernorrland
2018-06-11 - FAK Umeå / Västernorrland
Prenumerera på Kårnyheter