Utdelning av broschyrer om frivilliga militära organisationers arbete

Utdelning av broschyrer om frivilliga militära organisationers arbete

Medlemmar ur FAK Umeå informerar utanför Maxi vad de frivilliga rörelserna kan utföra och vad medlemmen får för nytta av att vara med.
Medlemmar ur FAK Umeå informerar utanför Maxi vad de frivilliga rörelserna kan utföra och vad medlemmen får för nytta av att vara med.

UNder denna vecka Krisberedskapsveckan, har mycket informerats. Det största är att boken Om kriget kommer har delats ut till alla hushåll. De allra flesta frivilliga försvarsorganisationerna har träffat människor i vardagen och gett information.