FAK Värmlands län

Den 22 mars 2019 hölls kårstämma med FAK Värmland på Färjestadtravets restaurang i Karlstad i närvaro av styrelsen och medlemmar. Sammanlagt deltog 23 personer. Kårchefen Tomas Vistensjö och sekreterare Ingvar Fransson hälsade alla medlemmarna välkomna innan Tomas förklarade årsmötet öppnat. Han höll därefter ett inledningsanförande där han berättade om utvecklingen och verksamheten under det gångna året.

År 2018 har bjudit på stora framgångar där vi i princip startade med ett förråd med lite fordon och materiel som sedan växt under året med ännu fler fordon och mängder av materiel, nya medlemmar och förare. Vi har deltagit i två skarpa insatser samt haft flera aktiviteter och utbildningar. Medlemsantalet är idag nära 160 personer.

 

Tomas valdes till mötets ordförande, Ingvar till mötets sekreterare. Dagordningen godkändes, liksom verksamhetsberättelsen.

 

MSB har skjutit till pengar för att utbilda de nya medlemmarna. Två barmarkskurser för bandvagn har genomförts på Villingsberg och i början av innevarande år har tre snökurser för bandvagn arrangerats i Östersund. Även en skoterkurs och busskurs har hållits. Tomas har dessutom tjänstgjort som instruktör vid elverkskurser i Åsbro.

 

Efter en omfattande och långdragen dialog med Länsstyrelsen och Karlstad kommun har FAK Värmland och MTE Värmland-Närke beviljats en vägsträcka och terrängslinga för varmkörning av fordonen, liksom en generell dispens från förbud mot körning på allmän väg och terrängkörning så att vi har möjlighet att medverka vid olika evenemang. Lars Ramström har lagt ned väldigt mycket arbete för att få igenom denna dispens, som beviljades i juni.

 

Det ekonomiska tillskottet från utbildningarna gav möjlighet att köpa en Scania lastväxlarbil från FAK Jönköping samt ett maskinflak från Maskin Väst. Transporter kan därför i stor utsträckning lösas med egna resurser.

 

Ytterligare fyra bandvagnar, en terrängbil 11 och en stor mängd reservdelar och annat material har donerats eller köpts in under året. Flera av bandvagnarna och båda terrängbilarna har hunnit målats om och fått dekaler. Ommålningen var ett krav från räddningstjänsterna i samband med att fordonen donerades och har kunnat genomföras tack vare omfattande frivilliga insatser från medlemmar. Samtliga fordon har blivit civilregistrerade och besiktade. Under januari i år har ett kontor också börjat ta form.

 

Vid stabsövningen samt under materialdagar och fem mekanikerdagar har förrådet inventerats och sorterats. Materiel har funktionstestats och fordonen reparerats. Exempelvis har alla förrådsställda bandvagnar erhållit nya batterier, luftfilter, tändstift, oljefilter och olja. De bandvagnar som varit i sämre skick har renoverats av mekanikergruppen. Förrådet har fått reparationer och hyllor har byggts utefter en hel långsida där reservdelar och annat material har sorterats in och märkts upp noggrant. Tack vare att eldsjälarna i förrådet har stora erfarenheter från Försvarsmakten och har lagt ned ett idogt arbete så har det gått relativt snabbt att strukturera upp bland alla föremål och fordon i förrådet.

 

Ekonomin för verksamhetsåret 2018 presenterades av kassaförvaltaren Lauri Norta samt revisorerna Anders Gustafsson och Benny Styffe. De gav en kort sammanfattning av resultat- och balansräkningarna, som godkändes och kårstyrelsen gavs ansvarsfrihet för föregående verksamhetsår.

En preliminär budget för 2019 behandlades. Det finns planer att genomföra ett antal utbildningar även i år. Ännu har inga pengar från regionen eller Länsstyrelsen erhållits. Det finns inplanerat materialdagar med terräng- och varmkörning den 4–5 maj samt vid 6–8 andra tillfällen under året. Den 4 maj hålls en introduktionskurs för MTE. Under Krisberedskapsveckan medverkar MTE Värmland-Närke den 11 maj både i Karlstad och Örebro. En brandövning tillsammans med räddningstjänsten äger rum den 18 maj i Karlstad. Den 8 juni deltar FAK på hästkraftens dag i Örebro med en bandvagn. Den 24–25 augusti deltar vi traditionsenligt vid Lillerudsdagarna. Den 28–29 september planeras en dygnsövning med test av förmågan. Två resor med studiebesök för medlemmarna är under planering. De två bandvagnarna som är utlånade till Skellefteå ska hämtas hem. Övriga aktiviteter och datum presenteras på hemsidan efterhand.

 

Kerstin Erlandsson från valberedningen presenterade valberedningens förslag till styrelsemedlemmar. Samtliga medlemmar i den sittande styrelsen fick förnyat förtroende att företräda kåren.

 

Årsmötet beslutade att styrelsen utser delegater till FAK-Rikskårstämma.

 

Efter att medlemsavgiften för 2020 hade bestämts så förklarades mötet avslutat.

 

Kårstämman avslutades med en supé i form av buffé bestående av såväl sallader, grönsaker, potatisgratäng, kyckling och fläskfilé med olika såser till – samt kaffe och kladdkaka till dessert. Där gavs tillfälle för umgänge och trevliga samtal.

KÅRNYHETER

2019-03-29 - FAK Värmlands län
2019-02-12 - FAK Värmlands län
2019-01-18 - FAK Värmlands län
2018-08-27 - FAK Värmlands län
2018-03-21 - FAK Värmlands län
2018-01-15 - FAK Värmlands län
Prenumerera på Kårnyheter

FAK Värmlands län

Ingvar Fransson
Horsensgatan 172
654 58
Karlstad
Mobil: 
0723503213

Kontaktpersoner