Aktiviteter på gång inom FAK Värmland 2020

Välkommen till FAK Värmlands län

Aktiviteter på gång inom FAK Värmland 2020

Här listar vi en översikt kring de aktiviteter vi har för avsikt att genomföra. Mer detaljer läggs ut på hemsidan i egna artiklar efterhand.

Kalendarium för FAK Värmland / MTE Värmland-Närke 2020  

  • 1-4 november. Kommendanterna och förplägnadslottor deltar i en fältköksutbildning i Jönköping.
  • 27-29 november. MTE Värmland-Närke medverkar med komplett främre stab, en insatsstyrka och fältkök i Länsstyrelsen i Jönköpings läns och MTE Jönköpings insatsövning i Skillingaryd tillsammans med hemvärnet. Förläggning sker av försiktighetsskäl inomhus på fältet.