Aktiviteter på gång inom FAK Värmland 2021-2022

Välkommen till FAK Värmlands län

Aktiviteter på gång inom FAK Värmland 2021-2022

Här listar vi en översikt kring de aktiviteter vi har för avsikt att genomföra. Mer detaljer läggs ut på hemsidan i egna artiklar efterhand.

Kalendarium för FAK Värmland / MTE Värmland-Närke 2021

 • 8 mars. MTE vårmöte (i år digitalt). Gäster från Länsstyrelserna i Värmland, Örebro och Räddningsregion Bergslagen. ✅
 • 26 mars. FAK Värmlands kårstämma. ✅
 • 1-4 april. MTE Bandvagn Grundutbildning Snö, Sysslebäck. ✅
 • 8-11 april. MTE Bandvagn Grundutbildning Snö, Sysslebäck. ✅
 • 24-25 april. Vårövning. Inställd
 • 8 maj. ATV-utbildning. ✅
 • 28-30 maj. MTE Buss fortsättning, Sysslebäck ✅
 • 21-22 augusti. MTE Lastbil och Lastbil+Släp repetition, Karlstad. ✅
 • 11-12 september. MTE septemberövning med medlemmar från FAK, Bilkåren, FRO, IRO m.fl., Karlstad. ✅
 • 18 september. Deltagande med personal och uppvisning av fordon på Krigsflygfältets dag på Brattforsheden. ✅
 • 25 september. Introduktion för nya medlemmar, Karlstad. ✅
 • 11-14 november MTE Bandvagn grundutbildning, Sysslebäck ✅
 • 18-21 november MTE Bandvagn Grundutbildning, Sysslebäck ✅
 • 26-28 november MTE Bandvagn Avancerad, Sysslebäck ✅
 • 3-5 december MTE Bandvagn Mekaniker, Karlstad

2022

 • 23 – 24 april: MTE vårövning med sjukvårdsövningar, fältkök, körningar, materieldag.
 • 14 maj: MTE stabsövning tillsammans med Räddningstjänsten Karlstadsregionen.
 • 17 – 18 september: MTE höstövning. Ambitionen är att genomföra detta som en insatsövning på annan plats än runt förrådet och där vi upprättar främre ledningsplats, kok och har olika former av moment- och samverkansövningar tillsammans med samarbetspartners och räddningstjänst.