Ändringar i lag (2007:1157) om yrkesförarkompetens

Ändringar i lag (2007:1157) om yrkesförarkompetens

Från och med den 23 maj i år är verksamheter i det civila försvaret samt ambulans befriade från kravet på yrkesförarkompetensbevis (YKB) vid gods- och persontransport med tunga fordon. Transporterna får dock fortsatt inte vara kommersiella och vid övningskörning så måste handledaren ha YKB för fordonet.

Bakgrund: det har i ungefär ett och ett halvt års tid funnits diskussioner inom FAK/MTE Värmland-Närke och körskolor huruvida vi och övriga Civilförsvarsorganisationer skulle vara befriade från kravet på yrkesförarkompetensbevis (YKB) vid tunga transporter, på samma sätt som Försvarsmakten, Kustbevakningen, Tullverket, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller räddningstjänsten, (enligt Kap. 2 § 4, stycke 2) som provas eller förflyttas på väg i samband med tekniskt utvecklingsarbete, reparation eller underhåll, (enligt stycke 5).

 

Kjell Liljequist och Fredd Holm har noggrant undersökt detta hos Transportstyrelsen och där fått veta att vi inte varit befriade från krav på YKB.

 

MTE Jönköping har vad vi erfar också diskuterat frågan. Så länge t.ex. räddningstjänst anlitat FAK och MTE så har undantag från YKB gällt, dock ej vid hemtransport.

 

Kjell har diskuterat vidare med bland andra Stefan Lindfors på FAK i Örebro och vi har också lyft frågan till FAK Värmlands styrelse. Diskussionerna har även förekommit på flera håll och gått vidare till högre ort med frågeställningen om inte undantag från krav på YKB borde gälla även oss som Frivillig försvarsorganisation/krisberedskapsorganisation då transporterna sker i krisberedskapssyfte samt på frivillig basis som inte är någons huvudsakliga syssla. Vi skulle annars kunna ställas inför situationer där vi får svårt att få hem fordon från uppdrag ifall någon förare saknar YKB. Av samma anledning kan det bli svårt att få fordon och materiel till och från utbildningar. En del av förarna är pensionerade yrkeschaufförer som saknar YKB sedan lagen om detta infördes och några är deltidsbrandmän som har C-behörighet men saknar YKB då de ej behövt detta för sin tjänst som räddningsman i beredskap. I krissituationer och vid samhällsstörningar är det viktigt att ha tillräckligt med förare.

 

Nu har riksdagen beslutat att införa ändringar i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens med lag 2020:258, som började gälla från och med den 23 maj. Det har i och med denna lag införts ändringar i lagen från 2007 kring både detta och en rad andra fall. De delar i lagen om yrkesförarkompetens som omfattas av ändringar är: 2 kap 4 §, 6 kap. 1 § samt 13 kap. 1 §.

 

För vårt vidkommande står nu i 2 kap. 4 § att läsa: "Denna lag ska inte tillämpas på förare av fordon [4 stycket:] som utför gods- eller persontransporter inom det civila försvaret,"

 

Och vidare (undantag som är aktuella för oss):

 

"7. som används i nödsituationer eller för räddningsinsatser," (tidigare stycke 5 i lag 2014:743).

 

"10. som inte används för en kommersiell gods- eller persontransport," (tidigare stycke 7: "som används för icke-kommersiell persontransport eller för godstransport för privat bruk, eller")

 

"11. som används för att transportera material eller maskiner eller annan utrustning som föraren ska använda i sitt arbete, under förutsättning att framförandet av fordonet inte är förarens huvudsakliga sysselsättning," (tidigare stycke 8)

 

Kortfattat innebär detta alltså att vi från och med den 23 maj i år är befriade från kravet på yrkesförarkompetensbevis (YKB) för våra transporter med tunga fordon. Transporterna får dock fortsatt inte vara kommersiella och vid övningskörning så måste handledaren ha YKB för fordonet.

KÅRNYHETER

2021-04-01 - FAK Värmlands län
2021-04-01 - FAK Värmlands län
2021-02-28 - FAK Värmlands län
2020-09-30 - FAK Värmlands län
2020-09-21 - FAK Värmlands län
2020-09-21 - FAK Värmlands län
2020-06-01 - FAK Värmlands län
2020-03-20 - FAK Värmlands län
2020-03-02 - FAK Värmlands län
2020-02-26 - FAK Värmlands län
Prenumerera på Kårnyheter