FAK Värmland har ikväll hållit kårstämma

FAK Värmland har ikväll hållit kårstämma

Traditionsenligt hölls FAK Värmlands kårstämma på Färjestad.

På grund av tider med virusspridning valde en del att hålla sig i frivillig karantän och ordna med annat för att bevara sin krisberedskapsduglighet.

 

Det kan komma att behövas stora resurser från frivilliga framöver. FAK står redo att bistå både med personal och materiel samt att ta emot och utbilda nya medlemmar.

 

Under årsmötet hölls en tyst minut för vår eldsjäl sedan många år, Finn Jessen, som hastigt avlidit nyligen. En ny valberedare i hans ställe kommer installeras så snart det går.

 

Mötet förlöpte snabbt och friktionsfritt. Befintlig styrelse omvaldes. Revisorerna hade gjort ett omfattande arbete att gå igenom 192 poster och revisorsberättelsen visade att det inte fanns några oegentligheter sånär som en skimning vi råkat ut för. Den upptäcktes dock i tid och kunde därför regleras utan att det skadade verksamheten.

 

Efter avslutat möte avnjöts en god supé med trevliga samtal.

 

Vi vill påminna alla att skicka sina aktuella e-postadresser till vår ordinarie sekreterare/vice kårchef Ingvar Fransson.

KÅRNYHETER

2021-04-01 - FAK Värmlands län
2021-04-01 - FAK Värmlands län
2021-02-28 - FAK Värmlands län
2020-09-30 - FAK Värmlands län
2020-09-21 - FAK Värmlands län
2020-09-21 - FAK Värmlands län
2020-06-01 - FAK Värmlands län
2020-03-20 - FAK Värmlands län
2020-03-02 - FAK Värmlands län
2020-02-26 - FAK Värmlands län
Prenumerera på Kårnyheter