FAK Värmlands styrelse

Välkommen till FAK Värmlands län

FAK Värmlands styrelse

2023 består av

 

 

Kårchef                                    Tomas Vistensjö

 

Sekr/v.kårchef                         Ingvar Fransson

 

Kassör                                      Isabell Vistensjö

 

Utbilningsledare/

Transportansvarig                  Jörgen Dahlberg

 

bitr. Utbildningsledare           Kjell Liljequist

 

MTE Värmland-Närke            Lars Ramström

 

Kårverksamheten                   Sara Hall

                                                Thord Åkerberg

 

Revisorer                                 Anders Gustavsson

                                                 Per-Arne Nilsson

                                                 Björn Hagengren (suppleant)

 

Valberedning                         Lauri Norta