FAK Värmlands styrelse

Välkommen till FAK Värmlands län

FAK Värmlands styrelse

2021 består av

 

 

Kårchef                                    Tomas Vistensjö

 

Sekr/v.kårchef                         Ingvar Fransson

 

Kassör                                      Lauri Norta

 

Utbilningsledare/

Transportansvarig                  Jörgen Dahlberg

 

bitr. Utbildningsledare           Kjell Liljequist

 

MTE Värmland-Närke            Lars Ramström

 

Kårverksamheten                   Magnus Sjöström

                                                Jörgen Andersson 

 

Revisorer                                 Anders Gustavsson

                                                 Per-Arne Nilsson

                                                 Björn Hagengren (suppleant)

 

Valberedning                         Kerstin Erlandsson