Helgens övningar ställs in

Helgens övningar ställs in

Det rådande pandemiläget i Värmland och Örebro har inte blivit bättre utan snarare sämre och vi bör naturligtvis hålla oss till Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

- Jag har haft kontinuerliga samråd med stabsläkaren och övningsledare och avvaktat läget. Vi ser det nu inte som möjligt att genomföra övningarna på ett säkert sätt.

Vi ställer in helgens aktiviteter och får återkomma så snart läget tillåter, berättar C MTE, Jonny Mattsson.

 

MTE Ledningsgrupp har gjort bedömningen att övningen inte har några absolut nödvändiga moment som inte kan anstå till senare samt att liv och hälsa går först oaktat vår roll som frivilliga i en krisberedskapsorganisation.

KÅRNYHETER

2022-05-15 - FAK Värmlands län
2022-03-14 - FAK Värmlands län
2021-09-26 - FAK Värmlands län
2021-09-23 - FAK Värmlands län
2021-09-23 - FAK Värmlands län
2021-09-23 - FAK Värmlands län
2021-08-24 - FAK Värmlands län
2021-08-24 - FAK Värmlands län
Prenumerera på Kårnyheter