Höstövning 2021 genomförd

Höstövning 2021 genomförd

Helgen den 11 - 12 september genomfördes årets höstövning enligt plan.

IC och C FAK-S nöjda att ledningshytten är upprättad.På grund av rådande restriktioner blev det få deltagare, men nödvändiga moment kunde ändå genomföras.

 

Insatsledning

Insatscheferna fick tid till självständigt arbete, där de kunde förteckna materiel för främre stab och upprätta en lastningsplan. Ledningshytten fick en ordentlig genomgång beträffande behov.

Fortsättningsvis övades ledning och samband med fördelning av uppgifter och ledning av bandvagnsförare via radio.

 

Förplägnad

En kokvagn sattes upp och inventerades.

Sjukvård

Insatscheferna hade planerat in ett sjukvårdsmoment som bandvagnsförarna och stabsläkaren sändes ut på. Efter övningen sågs även materiel- och vidareutbildningsbehov över.

 

Räddningstjänst

På söndagen övades bland annat rakel, brandsprutor, slangar och kopplingar tillsammans med Räddningstjänsten Karlstadregionen.

KÅRNYHETER

2023-08-29 - FAK Värmlands län
2023-08-20 - FAK Värmlands län
2023-03-11 - FAK Värmlands län
2022-05-15 - FAK Värmlands län
2022-03-14 - FAK Värmlands län
2021-09-26 - FAK Värmlands län
2021-09-23 - FAK Värmlands län
2021-09-23 - FAK Värmlands län
2021-09-23 - FAK Värmlands län
Prenumerera på Kårnyheter