Höstövning genomförd

Höstövning genomförd

Under helgen den 12-13 september genomförde och ledde MTE Värmland-Närke en övning med FAK Värmland och Örebro, Bilkåren, FRO, Lottakåren, Räddningstjänsten Karlstadregionen och IRO Rescue.

Övningen genomfördes för att repetera och upprätthålla kunskaper och förmågor, träna på samverkan samt för att underhålla materiel och varmköra fordon. Då restriktioner råder med anledning av covid-19-pandemin så efterföljdes FHM:s rekommendationer och deltagarantalet begränsades till sammanlagt cirka 35 personer under de två dagarna.

 

Redan under fredagen provades larmkedjorna av stabschefen och FAK-S sekreterare. Lördag morgon kördes fordon ut för varmkörning. Elverk och pumpar provkördes och kontrollerades. Främre stab reste ett sjukvårdstält 4 som fungerade som uppehållsplats och förläggning för övernattande förare. Med hjälp av FRO upprättades radiosamband mellan främre stab och fordonen.

 

Ställföreträdande chefen för MTE Värmland-Närke ledde varmkörningen av fordonen och insatscheferna dirigerade förarna via radiosamband till olika övningsstationer.

 

Logistikchefen, biträdande logistikchefen och kommendanterna svarade för förplägnad till deltagarna samt transporter och andra praktiska sysslor.

 

Deltagarna från Filipstads- och Örebro Lottakårer inventerade kokkärran och förplägnadsmaterielen som skänkts av Försvarsmakten.

 

I bakre- och främre stabsplatserna samt ute i fält testades ett nytt digitalt ledningssystem för MTE Värmland-Närke, som utvecklas i samarbete med IRO Rescue. Systemet provkörs även av Länsstyrelsen i Värmland och ytterligare några frivilliga försvarsorganisationer.

 

Under lördagskvällen genomfördes övningar i mörkerkörning med bandvagnar på terrängbanan under ledning av insatscheferna. Mekaniker/utbildningschefen samlade några förare för band- och spännhjulsbyte på en bandvagn med bandbrott. Bogsering och bogserstart ingick också i övningarna.

 

Stabsläkaren ledde övningar för omhändertagande av skadad, ihopsättning av sjukvårdsbår 2 samt transport av skadad på denna till en station med väntande ambulans där patienten - i form av en docka lånad av räddningstjänsten - lastades om på en alfa-bår.

 

Under söndagsförmiddagen dirigerade insatscheferna bandvagnar till räddningstjänsten där hämtning av vatten skedde, samt repetetion på brandbekämpningsmateriel såsom motorspruta, strålrör, kyrkor, grenrör och slangar under ledning av Jonas Gerborn och Per Michel på Räddningstjänsten Karlstadregionen.

 

Efter övningarnas slut fick personalen tid för trevligt eftersnack vid mobiliseringsförrådet och "Björnligan" tvättade bandvagnarna inför förrådsställandet.

KÅRNYHETER

2021-06-17 - FAK Värmlands län
2021-05-31 - FAK Värmlands län
2021-04-21 - FAK Värmlands län
2021-04-20 - FAK Värmlands län
2021-04-12 - FAK Värmlands län
2021-04-01 - FAK Värmlands län
2021-04-01 - FAK Värmlands län
2021-02-28 - FAK Värmlands län
2020-09-30 - FAK Värmlands län
2020-09-21 - FAK Värmlands län
Prenumerera på Kårnyheter