INBJUDAN TILL KÅRSTÄMMA

INBJUDAN TILL KÅRSTÄMMA

TRAVRESTAURANGEN FÄRJESTAD, KARLSTAD
( fri parkering på N:a Driv in, skylt hänvisar.)
NÄR: fredag 20 mars 2020 Kl. 19:00
Motioner och propisitioner insändes senast 2 mars 2020  till
FAK-S. /  Ingvar Fransson Horsensgatan 172,  654 58 Karlstad
Efter kårstämman/årsmötet bjuds det på en enklare supé.
Naturligtvis inbjudes även din partner att delta i supen.
Anmälan senast  9 mars 2020 till  Ingvar Fransson 072-350 32 13 E-post ingvarfransson@hotmail.com
                                     Välkomna, Styrelsen

[Beskrivning: Årsmöte]                                      

                         Förslag till DAGORDNING
 
§ 1   Kårstämmans  öppnande.
§ 2   Val av sekreterare för kårstämman.
§ 3   Val av justeringman (2 st.)
§ 4   Fastställande av beslutsmässighet.
§ 5   Fastställande av dagordningen.
§ 6   Beslut om stämmans stadgeenligt utlyst.
§ 7   Styrelsens verksamhetsberättelse.
         (Kan best. från sekr. på tel 072-350 32 13
§ 8   Revisorernas berättelse.
§ 9   Fastställande av balans - och resultaträkning.
§ 10 Kårstyrelsens ansvarsfrihet.
§ 11 Budgetförslag för verksamhetsåret 2020.
§ 12 Motioner / propositioner.
§ 13 Val av:                                               Mandatperiod
vKårchef/Sekreterare                                              2 år
Styrelseledamöter 3 st.                                           2 år
Styrelseledamot    1 st                                             1 år
Revisorer + supl. 3 st                                               1 år
Valberedning                                                            1 år
§ 14 Deltagare till Rikskårsstämman.
§ 15 Medlemsavgift för år 2021.
§ 16 Kårstämmans avslutning.

Filer: 
StorlekUppdateradNerladdningar
Fil Förslag till dagordning29.59 KB2020-01-1870

KÅRNYHETER

2021-06-17 - FAK Värmlands län
2021-05-31 - FAK Värmlands län
2021-04-21 - FAK Värmlands län
2021-04-20 - FAK Värmlands län
2021-04-12 - FAK Värmlands län
2021-04-01 - FAK Värmlands län
2021-04-01 - FAK Värmlands län
2021-02-28 - FAK Värmlands län
2020-09-30 - FAK Värmlands län
2020-09-21 - FAK Värmlands län
Prenumerera på Kårnyheter