Introduktionsdag för MTE och materieldagar i Karlstad

Introduktionsdag för MTE och materieldagar i Karlstad

Nya personer som visat intresse att ingå i MTE har genomgått introduktion samtidigt som våra mekaniker och förrådspersonal parallellt med introduktionen hade materieldagar vid förrådet.

Kurschefen Jörgen Dahlberg höll föreläsning under introduktionen. Foto: Kristian Reinoso.
Deltagarna lyssnar intresserat. Foto: Kristian Reinoso.
Förråden besöktes där fordon och utrustning visades upp av förare, mekaniker och förrådspersonal som samtidigt hade materialdagar. Foto: Kristian Reinoso.
Här fick de nya chansen att se fordon och utrustning, prova fordon och göra tester samt att ställa frågor till personalen. Foto: Kristian Reinoso.
Kurschefen Jörgen Dahlberg höll föreläsning under introduktionen. Foto: Kristian Reinoso.
Deltagarna lyssnar intresserat. Foto: Kristian Reinoso.
Förråden besöktes där fordon och utrustning visades upp av förare, mekaniker och förrådspersonal som samtidigt hade materialdagar. Foto: Kristian Reinoso.
Här fick de nya chansen att se fordon och utrustning, prova fordon och göra tester samt att ställa frågor till personalen. Foto: Kristian Reinoso.

Den 4 maj hölls en introduktionskurs till MTE i Karlstad som lockade människor från både Värmland, Örebro, Västmanland och Stockholm. Totalt deltog nio personer denna gång. Under kursen fick de lära sig om MTE:s roll i krisberedskapen, delegeringsvägar, lagar och annat som är viktigt att känna till när man ska arbeta i olika insatser.

 

Efteråt fick deltagarna besöka förrådet och blev visade de fordon och den utrustning som finns. Där fick de också träffa några av våra förare och mekaniker. Blivande lastbils- och bussförare fick provköra - och göra tester på dessa fordon och blivande bandvagnsförare fick åka med runt vår nya terrängbana som kommunen och Länsstyrelsen har gett oss godkännande att använda för varmkörning och övning. 

 

Parallellt med introduktionsdagen så var det även materiel/mekdagar för våra mekaniker, där utrustning testades och reparationer samt underhåll utfördes på fordonen under lördagen och söndagen. Det rörde sig om allt ifrån färgbättring, karossreparationer, byte av band och bärhjul, byte av huvudbromscylinder, förgasarrenovering, färdigställande av motorrenovering och andra mindre reparationer.

KÅRNYHETER

2019-07-30 - FAK Värmlands län
2019-07-21 - FAK Värmlands län
2019-07-20 - FAK Värmlands län
2019-05-08 - FAK Värmlands län
2019-03-29 - FAK Värmlands län
2019-02-12 - FAK Värmlands län
2019-01-18 - FAK Värmlands län
2018-08-27 - FAK Värmlands län
Prenumerera på Kårnyheter