Lastbilsrepetition genomförd

Lastbilsrepetition genomförd

Jörgen Dahlberg, Kjell Liljequist och Thord Åkerberg har hållit en tvådagars repetitionskurs lastbil samt lastbil och släp.

 

Förare med MTE-avtal från FAK och Bilkåren från flera håll i landet deltog. Detta för att vidmakthålla sina kunskaper och behörigheter i MTE:s förarpool.

Förarna har varierande jobb till vardags; alltifrån industri, transportbranschen, myndigheter och även några pensionärer. Den breda mångfalden av erfarenheter, åldrar och bakgrund gör att utbildningarna blir extra givande och lärorika.

 

Under den första dagens förmiddag fick deltagarna sina färdigheter kring färdskrivare uppdaterade av Jörgen. Av Kjell fick de sina teoretiska kunskaper uppfräschade. Kör- och vilotider, lastsäkring och säkerhetskontroll gicks igenom. Deltagarna fick de allra senaste lathundarna från Transportstyrelsen och TYA, samt kunde få en mångfald olika frågor besvarade och klarhet i sådant som tidigare varit luddigt. Kjell har en mycket lång erfarenhet inom transportbranschen och har både varit förare och transportledare. Han har även täta kontakter med bland andra Transportstyrelsen för att hålla sig ständigt uppdaterad kring regelverk.

 

Efter lunch samlades alla vid förrådet för att få en rundvisning. Det lärdes ut hur bandvagnar spänns fast på rätt sätt, varpå färden gick vidare ut till Alster. Jörgen, Kjell och Thord fördelade eleverna på olika typer av lastbilar: ensam lastbil, lastbil och släp lastade med bandvagnar, lastbil och släp lastade med tungt styckegods samt trailer. Här ingick även momentet att koppla ihop fordonen.

 

Under kursen har Mikael Rosvall från IRO (International Rescue Organization) deltagit för att finslipa funktioner i lednings- och logistiksystemet Zone som de hjälper MTE Värmland-Närke att utveckla och testa för våra unika behov, och som på sikt kan ha potential att bli ett effektivt verktyg för flera olika kårer och frivilliga försvarsorganisationer. Med hjälp av detta system har Jörgen kunnat lägga in uppdrag med ledstänger som förarna skulle följa. Deltagarna sändes från varsitt håll på olika delvägar omkring Kil med fullstora ekipage med tung last för att få träna ordentligt på sina färdigheter på smala och krokiga vägar. I IRO-appen fick de under resans gång upp nya delvägar som de skulle navigera sig till. Där kunde de även chatta med staben och både staben och förarna kunde se lastbilarnas position i realtid.


På kvällen efter att middagen intagits så fick deltagarna träna på mörkerkörning upp till Filipstad och vända på smala kvartersgator och köra i chikaner.
De fick även göra olika backmoment, lastsäkring och använda digital färdskrivare och tillämpa kör- och vilotidsregler under de olika momenten.


Söndagen bjöd på olika backövningar hos Trafikverket i Alster samt ytterligare lite genomgång av lastsäkring och lossning, innan det var dags att göra en kort utvärdering och avrunda efter lunch.

KÅRNYHETER

2023-03-11 - FAK Värmlands län
2022-05-15 - FAK Värmlands län
2022-03-14 - FAK Värmlands län
2021-09-26 - FAK Värmlands län
2021-09-23 - FAK Värmlands län
2021-09-23 - FAK Värmlands län
2021-09-23 - FAK Värmlands län
2021-08-24 - FAK Värmlands län
Prenumerera på Kårnyheter