Motorsåg B-utbildning utförd

Motorsåg B-utbildning utförd

I helgen klarades behörigheten för motorsåg nivå b av några förare, blivande förare samt elverksskötare. Utbildningen omfattar fällning av träd och kvistning. Det var en komprimerad kurs på två dagar, som annars är 150 timmar. 

År 2012 införde arbetsmiljöverket nya regler för att minska antalet olyckor med motorsågar, efter att flera parter under ungefär 10 års tid gjort förstudier angående införande av motorsågskörkort. Den 1 januari 2015 trädde hårdare regler i kraft som innebär böter om motorsåg används yrkesmässigt utan att ha avlagt ett praktiskt och ett teoretiskt prov med godkänt resultat.

 

I helgen fick ett antal personer från Värmland, Dalsland och Uppland med MTE-avtal uppgradera sina körkort till nivå B, under ledning av Georg Wickberg och hans kollega Anders. Båda är till vardags utbildare hos Säker skog och Södra viken.

 

Först gjordes en kort genomgång vid förrådet om säkra metoder för trädfällning, innan det var dags att bege sig ut i skogen till en plats som Karlstad kommun anvisat. Deltagarna fick först öva på att sikta in fällriktning med hjälp av motorsåg och riktskär samt öva på fällkap. Några hade goda kunskaper sedan förut och kunde prova att fälla ett träd. Instruktörerna inspekterade sedan stubbarna för att mäta brytmånen, som ska vara tio procent av trädets diameter, samt att nivåerna på stubben är jämna. Ett barrträd har en brottstyrka på 600 kilo per kvadratcentimeter och en björk ungefär 650. Hela tiden är det betoning på säkerheten, såväl i utrustning, kunskaper och hantering.

 

Nästa dag genomfördes teorin ute i skogen. Deltagarna fick frågorna och svarsalternativen upplästa runt fikasläpet vid lunch och fick kryssa i A, B eller C. Slutligen genomfördes de praktiska proven, där man får ha högst fyra anmärkningar. Några ville öva lite extra, vilket det fanns möjlighet till, medan andra kände sig redo att gå rakt på provet.  

 

Summa sumarum så fick personalen sina behörigheter och Karlstad kommun fick en liten bit skog gallrad.

KÅRNYHETER

2022-05-15 - FAK Värmlands län
2022-03-14 - FAK Värmlands län
2021-09-26 - FAK Värmlands län
2021-09-23 - FAK Värmlands län
2021-09-23 - FAK Värmlands län
2021-09-23 - FAK Värmlands län
2021-08-24 - FAK Värmlands län
2021-08-24 - FAK Värmlands län
Prenumerera på Kårnyheter