MTE Värmland-Närke har fått en ny stabschef

MTE Värmland-Närke har fått en ny stabschef

Vi hälsar Jan Hage välkommen som stabschef för MTE Värmland-Närke. Jan Hage har liksom flera i ledningen en militär bana bakom sig och rekryterades i sommar av chefen för MTE Värmland-Närke, Jonny Mattsson.

Militär bana som officer med start 1963 till pension 2006

 • Trupptjänst vid Värmlands regemente (I2) som plutonchef, kompanichef och bataljonschef
 • Militärhögskolor i flera omgångar
 • Utlandstjänstgöring FN; Cypern och Libanon
 • Stabstjänst vid Högkvarteret (FM HKV), Stockholm
 • Utbildningschef vid Försvarets sjukvårdsstyrelse (SjvS), Karlstad
 • Inskrivningschef vid Värnpliktsverket (VPV) Värnpliktskontor Bergslagen
 • Chef för hemvärn och frivilligorganisationer, Kristinehamn
 • Utbildningschef vid Försvarsmaktens sjukvårdscentrum (FSC), Hammarö
 • Projektledare BaltMed (sjukvårdsprojekt i Estland, Lettland och Litauen)

Efter pensionering

 • Hemvärnsbataljonchef, Karlstad, 2006-2009
 • Ordförande i Stiftelsen Karlstad Hemvärnsgård 2010-2014

Familj

 • Änkeman sedan 2007
 • 5 barnbarn

Övrigt

 • Frimurare
 • Frivillig, Brigadmuseum

KÅRNYHETER

2020-09-21 - FAK Värmlands län
2020-09-21 - FAK Värmlands län
2020-06-01 - FAK Värmlands län
2020-03-20 - FAK Värmlands län
2020-03-02 - FAK Värmlands län
2020-02-26 - FAK Värmlands län
2020-01-18 - FAK Värmlands län
2019-12-21 - FAK Värmlands län
2019-09-13 - FAK Värmlands län
Prenumerera på Kårnyheter