MTE Värmland-Närke har genomfört larm- och insatsövning

MTE Värmland-Närke har genomfört larm- och insatsövning

Under helgen den 28-29 september höll MTE (Motor- och transportenheten) en stor gemensam larmövning med FAK i Värmlands- och Örebro län, Bilkåren, Lottakårerna från Filipstad, Kil och Örebro samt FRO.

Uppställning av fordon. Foto: Jonny Mattsson
Lottakårerna från Örebro, Filipstad och Kil medverkade under övningen. Foto: Jonny Mattsson.
Insatscheferna upprättade främre stab. Foto: Jonny Mattsson.
Pallställ under montering i förrådet. Foto: Jonny Mattsson
Test av elverk. Foto: Jonny Mattsson.
Lottakårerna serverade lunch. Foto: Jonny Mattsson.
Uppställning av fordon. Foto: Jonny Mattsson
Lottakårerna från Örebro, Filipstad och Kil medverkade under övningen. Foto: Jonny Mattsson.
Insatscheferna upprättade främre stab. Foto: Jonny Mattsson.
Pallställ under montering i förrådet. Foto: Jonny Mattsson
Test av elverk. Foto: Jonny Mattsson.
Lottakårerna serverade lunch. Foto: Jonny Mattsson.

Fordonskörning

 

Samtliga FAK:s fordon kördes ut ur förrådet och sågs över och varmkördes. Bandvagnsförarna och terrängbilsförarna körde terrängslingan. Lastning, surrning och transport av bandvagn har övats. Lastbilsförarna har övat körning med släp. Elverk testades.

 

Lottakårerna och FRO medverkade

 

Lottakårerna hjälpte till med olika praktiska sysslor samt stod för förplägnaden. Med hjälp av kokmateriel från Kils lottakår tillagades luncherna på Hemvärnsgården, som sedan kördes ut till förrådet av Björn Hagengren och utspisades av Kils och Filipstads Lottakårer.

 

Jonny Mattsson, som är chef för Motor- och Transportenheten (MTE Värmland-Närke), berättar att det har öppnats upp för samarbete med övriga frivilligorganisationer och det är tänkt att Lottakårerna ska kunna ingå i vår verksamhet med administration, förplägnad och viss sjukvård.

 

FRO var delaktiga i helgen med upprättande av radiosamband från främre stab i Terrängbil 1313.

 

Nya insatschefer

 

Några nya yngre insatschefer har installerats och fick under helgen upprätta främre stab och delegera ut sina första uppdrag.

 

Mekanikergruppen

 

Mekanikergruppen har också fått en ny medlem. Under helgen bytte tre av mekanikerna vridbalk på Filipstad-bandvagnen. Tre av mekanikerna bytte även kylare på Bränna-bandvagnen.

 

Förrådet

 

I förrådet har nya pallställ monterats upp där vår nyanlända förplägnadsmateriel – som erhållits från Försvarsmakten – har placerats. Thorbjörn Hagman berättar att vi bland annat har fått två lågtryckspannor, två kokspisar, förvaringsskåp, beredningsbord, transportflaskor, bestick, tallrikar, muggar och kåsor. Hela förrådet har därefter städats och utrustning för främre stab har fått en mer lättillgänglig placering. Därtill har ett flertal tält anlänt. Thorbjörn berättar att vi nu har fyra stycken sjukvårdstält 4 som personalen fått öva på att sätta upp och ta ner, samt ett verkstadstält om 50 kvadratmeter. Tidigare under året har vi även fått sovsäckar, NATO-sängar, motorsågar, brandsprutor, verktygssatser, reservdelssatser till fordon, reparationssats till elverk samt har sedan förut en stor mängd materiel för att klara en insats. På sikt kommer en VW Transporter, Stocka truck samt en släpvagn till personbil.

 

Stort engagemang och deltagande

 

Sammanlagt har cirka ett 40-tal personer varit delaktiga i olika typer av ledning, övning, materielunderhåll och övrig verksamhet under helgen och visat ett stort engagemang och intresse. Därmed har FAK/MTE Värmland-Närke nått sitt mål att bli operativt på bara ett år.

 

Stora resurser

 

Vi har under det gångna året byggt upp stora materiella resurser samt utbildat ny och kompetent personal. Bandvagnar och terrängbilar med reservdelssatser har skänkts från olika räddningstjänster. Fordonen har sedan renoverats av vår egen personal, registrerats och besiktats. Vi har fått dispenser för övning och transport av civilregistrerade fordon samt synat ut en terrängbana som godkänts av Karlstads kommun. Vi har köpt in en lastbil med lastväxlare från FAK Jönköping samt ett släp. Vi har fått mängder av materiel från bland annat Försvarsmakten, som setts över och sorterats in i förrådet av vår egen personal. Genom kontakter har vi även fått viss materiel skänkt av Civilförsvarsförbundet Bergslagen när de sålde Örjansgården i Hällefors.

KÅRNYHETER

2021-04-21 - FAK Värmlands län
2021-04-20 - FAK Värmlands län
2021-04-12 - FAK Värmlands län
2021-04-01 - FAK Värmlands län
2021-04-01 - FAK Värmlands län
2021-02-28 - FAK Värmlands län
2020-09-30 - FAK Värmlands län
2020-09-21 - FAK Värmlands län
2020-09-21 - FAK Värmlands län
2020-06-01 - FAK Värmlands län
Prenumerera på Kårnyheter