Riksdagsledamöter och media på besök

Riksdagsledamöter och media på besök

Den 21 september besöktes FAK/MTE i Värmland av tre värmländska riksdagsledamöter från försvarsutskottet som bjudits in till en förevisning av materiel samt för att berätta om vår roll i den civila krisberedskapen.

De värmländska riksdagsledamöterna Pål Jonsson (M), Marlene Lund Kopparklint (M) och Kjell-Arne Ottosson (KD).
De värmländska riksdagsledamöterna Pål Jonsson (M), Marlene Lund Kopparklint (M) och Kjell-Arne Ottosson (KD).

Ordföranden i försvarsutskottet, Pål Jonsson (M) anlände tillsammans med ledamöterna Marlene Lund Kopparklint (M) och Kjell-Arne Ottosson (KD). Med på plats fanns också Sveriges television och Nya Wermlandstidningen.

 

Materiel och fordon förevisades och det blev tillfälle för samtal och intervjuer med politiker och personal. Värdar för besöket var chefen för MTE Värmland-Närke, Jonny Mattsson; ställföreträdande chefen Lars Ramström; ställföreträdande logistikchefen Björn Hagengren samt förrådschefen Tommy Johansson.

 


Nya Wermlandstidningen och Sveriges television tillsammans med Björn Hagengren. Foto: Jonny Mattsson.

 

Kö för att få se ambulansbandvagnen. Foto: Jonny Mattsson.

 

Marlene Lund Kopparklint, som är från Karlstad, hittade sin favoritbil - vår stabsterrängbil TGB1313A. Foto: Jonny Mattsson.

 


Kö för att intervjua Kjell-Arne Ottosson från Töcksfors. Foto: Jonny Mattsson.

 

Svåra frågor från NWT till Försvarsutskottets ordförande Pål Jonsson från Arvika. Foto: Jonny Mattsson.

 

Marlene i samtal med NWT, med hennes favoritbil i bakgrunden. Foto: Jonny Mattsson.

 

Förrådschefen Tommy Johansson och ställföreträdande chefen för MTE Värmland-Närke, Lars Ramström, intervjuades av SVT. I bakgrunden ses ställföreträdande logistikchef Björn Hagengren, som såg till att alla fick en provtur i en bandvagn 206. Foto: Jonny Mattsson.

 

 

KÅRNYHETER

2022-05-15 - FAK Värmlands län
2022-03-14 - FAK Värmlands län
2021-09-26 - FAK Värmlands län
2021-09-23 - FAK Värmlands län
2021-09-23 - FAK Värmlands län
2021-09-23 - FAK Värmlands län
2021-08-24 - FAK Värmlands län
2021-08-24 - FAK Värmlands län
Prenumerera på Kårnyheter