Slutord för 2020

Slutord för 2020

När det nu är dags att sammanfatta 2020 års verksamhet så liknar året inget vi upplevt i modern tid.

Det började som vanligt med en förhoppning om verksamhet i nivå med 2019 och kanske lite till eftersom MSB tycker att vi gör ett bra jobb och använder våra tilldelade medel fullt ut.

Sedan kom Sars-Cov2 eller Covid19 som vi säger i dagligt tal och allt stannade tvärt.

 

Alla rekryteringstillfällen ställdes in (Lillerudsdagarna, Headagen, Traktorpulling m.m), krisberedskapsveckan ställdes in av Länsstyrelsen och läget kändes hopplöst under ett tag på våren och försommaren.

 

Sedan ljusnade det något under sommaren och en del verksamhet genomfördes under covidanpassade former. Vi har haft en motorsågsutbildning steg B och en bandvagn avancerad samt en Höstövning om än i bantat format.

 

Vi blev tyvärr tvungna att ställa in den storövning vi planerade för tillsammans med Jönköping där vi skulle samövat med flera frivilligorganisationer och Länsstyrelsen i Jönköpings Län.

 

Vi skulle under slutet av november transportera bandvagnar till en utbildning i Horssjön, något som ställdes in samma dag transporterna skulle påbörjas och en mekanikerutbildning för bandvagn som vi skulle ha genomfört i början av december ställdes också in.

 

Totalt har ändå FAK i hela Sverige lyckats att trots rådande pandemi genomföra det mesta av de tilldelade utbildningarna helt i linje med MSB:s önskemål, vi är trots allt en krisberedskapsorganisation, så utsikterna inför 2021 ser ganska bra ut som väl är.

 

Samtal förs på riksnivå med MSB om medel för vidmakthållande och en lösning är förhoppningsvis inte alltför långt undan, om nu inte läget ändras när den nye Generaldirektören tillträder, Dan Eliasson har varit mycket positiv till FAK.

 

I verksamhetsberättelsen för MTE Värmland-Närke finns allt utförligt redovisat som uträttats under året och jag vill passa på att särskilt tacka alla våra frivilliga som gjort detta möjligt, era insatser är ovärderliga för vår utveckling på vägen mot full operativ förmåga.

 

Behovet av förare till MTE är enormt. Vi har i dagsläget en femtedel av vårt behov täckt i vår region, i övrigt är vi i behov av förstärkning från andra kårer i landet, något som inte är hållbart i längden. Vi måste alla hjälpas åt med rekrytering, prata FAK med vänner och arbetskamrater och väcka deras intresse för att bidra till samhällets krisberedskap.

 

Med ett annorlunda 2020 bakom oss, året då man skulle lukta sprit och vara negativ när man kom till jobbet, hoppas vi att 2021 blir ett på alla sätt bättre år då vi kan komma tillbaka till ett normalt fungerande samhälle utan restriktioner.

 

Jag vill tillsammans med styrelsen och MTE-ledningen tacka för 2020.

 

Tomas Vistensjö
Kårchef FAK Värmland

                                     

KÅRNYHETER

2022-05-15 - FAK Värmlands län
2022-03-14 - FAK Värmlands län
2021-09-26 - FAK Värmlands län
2021-09-23 - FAK Värmlands län
2021-09-23 - FAK Värmlands län
2021-09-23 - FAK Värmlands län
2021-08-24 - FAK Värmlands län
2021-08-24 - FAK Värmlands län
Prenumerera på Kårnyheter