Välbesökt frivilligorganisationernas dag på Norra fältet i Karlstad

Välbesökt frivilligorganisationernas dag på Norra fältet i Karlstad

Den 11 maj arrangerades frivilligorganisationernas dag - som är en del av Krisberedskapsveckan - på flera håll i landet. FAK Värmland fanns på Norra fältet i Karlstad tillsammans med andra frivilligorganisationer. Intresset att provåka bandvagn visade sig vara oväntat stort och väldigt uppskattat av barnfamiljer.

Lars Ramström delegerar ut dagens uppgifter.
Bandvagnar, sjukvårdstält 4, bränsle, vatten, elverk, bord, stolar, bårar, belysning och fika anländer till Norra fältet.
På ca 40 minuter var bakre stabsplats upprättad.
Radioterrängbil 1313, Terrängbil 11 med brandspruta, Scania lastväxlarbil med en bandvagn 206.
Intresset var oväntat högt för att åka med runt terrängbanan i bandvagn.
Lars Ramström delegerar ut dagens uppgifter.
Bandvagnar, sjukvårdstält 4, bränsle, vatten, elverk, bord, stolar, bårar, belysning och fika anländer till Norra fältet.
På ca 40 minuter var bakre stabsplats upprättad.
Radioterrängbil 1313, Terrängbil 11 med brandspruta, Scania lastväxlarbil med en bandvagn 206.
Intresset var oväntat högt för att åka med runt terrängbanan i bandvagn.

Under frivilligorganisationernas dag gavs tillfälle för allmänhet och övriga att se vilka resurser som finns till samhällets förfogande i händelse av katastrofer, kriser och störningar.

 

Till Norra fältet körde FAK Värmland ut fem av sina femton bandvagnar, en lastväxlarlastbil med bandvagn på, en ambulansbandvagn, hjullastare, elverk, radioterrängbil 1313 (som fungerade som främre stab), terrängbil 11 med brandspruta samt en av våra personbilar. Ett sjukvårdstält 4 sattes upp och inreddes som bakre stabsplats på 40 minuter. Här fanns allt från bårar till kontor, kaffebryggare och värmefläktar.

 

I samarbete med FRO upprättades samband via kommunikationsradio mellan FRO:s eget tält och FAK/MTE:s bakre och främre staber. I FRO:s eget tält fanns såväl Internet, fika, digital UHF-radio samt försvarets radio 190. 

 

Under dagen närvarade tio av våra bandvagnsförare för att turas om att skjutsa besökare på en liten terrängslinga utanför området. Denna aktivitet var mycket uppskattad av småbarnsfamiljer och ända från start till straxt innan stängning var det kö. Det oväntade höga antalet människor som ville åka med gjorde att banan fick kortas för att alla skulle ha en chans att få åka med. Avbytarförarna hjälptes åt att gå runt med pallar för att hjälpa besökare in i och ut ur bandvagnarna. Flera av barnen ville åka med flera gånger. Två barn ville dessutom specifikt åka med en utav våra mekaniker, Robert Meng. Förarna fick mycket uppskattning för att de körde mjukt och säkert. Några deltagare var initialt lite nervösa att det skulle hoppa och studsa. Några av barnen skrattade högt när de fick åka över små kullar ute i skogen.

 

Det gavs uppskattning över att vi finns som ett civilt, vapenfritt alternativ inom totalförsvaret. Dagen genererade sex nya medlemmar och sammantaget var det en dag som bjöd på mycket glädje både för besökare och personal. 

 

Civilförsvarsförbundet/Frivilliga resursgruppen hade med sitt vattentanksläp samt lät deltagare prova på hjärt- och lungräddning på både vuxen docka och barndocka. Frivilliga motorcykelkåren hade uppvisning med sina Husqvarna 250 cc-motorcyklar. Hemvärnet och Bilkåren hade med en Personbil 8 och Terrängbil 13 och Scouterna serverade mat från sina friluftskök. Ett stenkast bort hade dessutom räddningstjänsten Karlstadregionen öppet hus.

KÅRNYHETER

2019-07-30 - FAK Värmlands län
2019-07-21 - FAK Värmlands län
2019-07-20 - FAK Värmlands län
2019-05-08 - FAK Värmlands län
2019-03-29 - FAK Värmlands län
2019-02-12 - FAK Värmlands län
2019-01-18 - FAK Värmlands län
2018-08-27 - FAK Värmlands län
Prenumerera på Kårnyheter