Förnyelse

Förnyelse

FAK Västernorrland har under ett antal år inte haft någon verksamhet.

Under 2016 erhöll FAK Umeå det tudelade uppdraget, att dels försöka starta upp FAK Y samt att dels etablera MTE Y.

Motor- och transportenheten Västernorrland (MTE Y), är en av landets 10 personalkompetenspooler för förare, som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) initierat. Det är upp till respektive Länsstyrelse att svara för ledningen av verksamheten.

 

Under våren 2016 genomförde FAK Umeå med MTE Västerbottens instruktörer en introduktionsutbildning. Sådan utbildning skall all personal genomgå för att vara verksam i MTE-verksamheten. Totalt är det redan 34 personer som är med i MTE Y. Personer ,med olika förarkompetenser.

För mer information om MTE-konceptet, gå in på FAK.SE!

 

Vill du veta mer om FAK kontakta FAK Umeås kårchef Georg Rundström, 070-330 29 83. Vill du veta mer om MTE konmtakta MTE chefen Västerbotten Lars Björnerbäck, 070-723 00 31.

 

Vi hoppas att du vill vara med oss. Anmäl ditt intresse till någon av oss snarast.