Kårstämma 2018

Kårstämma 2018

Kårstämma för FAK Umeå hålles lördagen den 24 februari, på Vildmannen, GU 61, Umeå

 

Handlingar kommer att sändas enligt stadgarna och även finnas på plats i lokalen.

 

På uppdrag

 

Väl mött

 

Lars Björnerbäck