Kallelse till ordinarie kårstämma FAK Västmanland

Välkommen till FAK Västmanlands län

Kallelse till ordinarie kårstämma FAK Västmanland

FAK Västmanland har nöjet att inbjuda dig till 2019 års kårstämma
30 mars Kl.16.00

Platsen för stämman blir Scandic Hotell Västerås
Vi startar med stämman i konferensavdelningen och
avslutar dagen med buffé i hotellets matsal.


Väl mött till en förhoppningsfullt givande dag.


Anmäl ditt deltagande på något av nedanstående alternativ
senast den 20 mars.


Motioner till stämman insändes senast den 20 mars till FAK Västmanland,
Enköpings-Näs Trogsta 17, 74592 Enköping


Med denna kallelse ber vi dig att betala in din medlemsavgift för
2019, 100kr till PG 4850955-8. Vi vill ha din inbetalning senast
den 16 mars.


Behöver du inbetalningskort svara på detta mail så sänder vi ett.


Tel. 070-337 99 16
Brev. FAK Västmanland, Enköpings-Näs Trogsta 17, 74592 Enköping
E-post. olsson.w123@gmail.com

 

Med vänliga hälsningar

Styrelsen FAK Västmanland

KÅRNYHETER

2022-03-27 - FAK Västmanlands län
2022-03-26 - FAK Västmanlands län
2019-03-03 - FAK Västmanlands län
2019-02-18 - FAK Västmanlands län
2018-11-11 - FAK Västmanlands län
2018-10-15 - FAK Västmanlands län
2018-06-23 - FAK Västmanlands län
2018-06-04 - FAK Västmanlands län
Prenumerera på Kårnyheter