Arbetsgivarens roll

Som arbetsgivare gör du en stor insats som upplåter personal att deltaga i riksangelägna insatser.

MTE - En resurs

Vårt beroende av att infrastrukturen fungerar är idag jättestort. För att upprätthålla en god infrastruktur under stora störningar har MSB uppdragit åt FAK att bilda MTE.