Om FAK

Om FAK

Verksamhetsidé

FAK:s verksamhetsidé är att utveckla förmågan att köra fordon och hantera logistikmateriel hos våra medlemmar. Vi ska också utveckla förmågan att delta i logistikinsatser och motivera och förbereda våra medlemmar att ställa sin kompetens till förfogande vid svåra påfrestningar och krig när samhället så kräver. Vi ska utbilda egna instruktörer för interna och externa utbildningsbehov samt bistå myndigheter, regioner och räddningstjänster under kris och krig. FAK ska vara en förstärkningsresurs för Totalförsvaret.

FAK är en rikstäckande frivillig organisation med uppgift att vidareutbilda förare för att säkerställa den tunga trafiken i en krissituation. Vi har ett brett kontaktnät och samverkar med andra organisationer, myndigheter och företag. MSB -Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som med krav och underlag från Svenska Kraftnät, Trafikverket, Jordbruksverket och Länsstyrelserna, bekostar våra utbildningar. Med Sveriges Åkeriföretag har vi ett nära samarbete. Många av våra medlemmar är ju också aktiva åkeriföretagare. Med vår systerorganisation Bilkåren har vi gemensamma kurser.

 

Värdegrund

Frivilliga Automobilkårernas värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter. För att våra uppdrag ska vara framgångsrika förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt värdegrunden.

 

Vår värdegrund följer Försvarsmaktens vilken återfinns på denna länk VÄRDEGRUND

 

 

 

Så började det

När FAK grundandes 1914, var det som en militär avläggare till KAK - Kungliga Automobilklubben. Medlemmarna var bilburna officerare och uppgifterna till största delen sambands -och kurirtjänst. I och med att armén motoriserades och andra världskriget ägt rum förändrades uppgifterna till bemanning av bilkompanier samt att svara för motorutbildning av arméns befäl. I början av 1970-talet fick FAK sina nuvarande uppgifter - att vara en rikstäckande frivillig organisation med uppgift att vidareutbilda förare för att säkerställa den tunga trafiken i en krissituation. Den nya hotbilden i vår omvärld innebär att FAK är en resurs i ett fredligt samhälle, när extra ordinära händelser inträffar och samhällets ordinarie resurser inte räcker till.

 

 

Vill du bli medlem gå in här!