Om våra kurser

Om våra kurser

För att kunna deltaga i utbildningarna nedan så måste man först ha genomgått en central introduktionsutbildning. Det är din lokala kår som skall anmäla dig till denna utbildning.

Bandvagnsförare

Avlös företagens egna förare, bemanna SvK's och Trafikverkets beredskapsvagnar; bli en välutbildad bandvagnsförare och ta dig fram i skog och mark helt obehindrat. Utbildningen till bandvagnsförare består av flera kurser; grundutbildning 4 dagar, snöutbildning 4 dagar, avancerad utbildning 3 dagar, avancerad 2 utbildning 3 dagar samt repetitionsutbildning 2 dagar.

Operatörer för reservkraftaggregat

Bli en hjälpande hand i nöden! Operera ett urval av på marknaden förekommande reservkraft aggregat. Operatören skall självständigt kunna utöva tillsyn och felsökning. Grundutbildning, elsäkerhet, sjukvård och kraftsysteminfo. 4 dagar. Repetitionsutbildning 2 dagar.

Instruktörer

Bli en välutbildad instruktör för utbildning av bandvagnsförare eller terrängbilsförare. Genomgå instruktörsutbildning enligt framtagen utbildningsstege och elev som funnits lämplig för utbildningen. Efter utbildning till bandvagnsförare går eleven steg 1, 4 dagar och året efter steg 2 under 6 dagar. Därefter kompetenshöjande 2 dagar varje år.