Aktuella kurser

Kursutbud inför 2020 under uppdatering

För att deltaga i en kurs för MTE,SvK,TrV skall överenskommelse från arbetsgivaren i två exemplar lämnas före kursstart. Blanketten hittar du här. Du kan bara välja att gå en typ av utbildning. För att börja utbildningen måste man anses vara lämplig. För lastbil och buss bör åldern inte överstiga 67 år. För elverksutbildning bör man inte vara äldre än 70 år. Bandvagn inte äldre än 65år.

Återbud skall ske senast 2 veckor före kursstart, annars debiteras 3000 kr på tillhörande FAK-kår.

Centrala kurser 2020

Kurser med avtal Svk/TrV
KursPlatsStartSlutAnmälan senastKommentar
Bv Rep Snö TrV 40201806
Camp Ånn
2020-01-31
2020-02-02
Elevanmälan skickas till eleverna från kansliet.
Bv Rep Snö TrV 40201807
Camp Ånn
2020-02-03
2020-02-05
Elevanmälan skickas till eleverna från kansliet.
Bv Gu Snö TrV 40201804
Camp Ånn
2020-02-06
2020-02-09
Elevanmälan skickas till eleverna från kansliet.
GU Snö SvK
Camp Ånn
2020-02-10
2020-02-13
Bilkåren Administrerar kursen
GU Snö SvK
Camp Ånn
2020-02-13
2020-02-16
Bilkåren Administrerar kursen
Instruktörsträff
Åsbro
2020-02-28
2020-03-01
Bilkåren Administrerar kursen
Bv Avanc 1 TrV
Horssjön
2020-03-12
2020-03-15
Bilkåren Administrerar kursen
Bv Avanc 2 TrV
Horssjön
2020-03-16
2020-03-18
Bilkåren Administrerar kursen
Bv Avanc 2 TrV
Horssjön
2020-03-20
2020-03-22
Bilkåren Administrerar kursen
Bv GU Barm TrV
Horssjön
2020-06-04
2020-06-07
2020-05-01
Elevanmälan skickas till eleverna från kansliet.
Bv Rep Bv TrV
Horssjön
2020-06-12
2020-06-14
Elevanmälan skickas till eleverna från kansliet.
Bv Avanc 1 TrV
Horssjön
2020-08-02
2020-08-05
Bilkåren Administrerar kursen
Bv Avanc 1 TrV
Horssjön
2020-08-06
2020-08-09
Bilkåren Administrerar kursen
Bv GU Barm SvK
Horssjön
2020-10-08
2020-10-11
2020-09-11
Bilkåren Administrerar kursen
Bv Avanc 1 SvK
Horssjön
2020-11-16
2020-11-19
Elevanmälan skickas till eleverna från kansliet.
Bv GU Barm SvK
Oklart
Bilkåren Administrerar kursen
Bv Avanc 1 SvK
Oklart
Elevanmälan skickas till eleverna från kansliet.
Bv Mek TrV 40201809
Borlänge
2020-09-24
2020-09-27
2020-09-04
Elevanmälan skickas till eleverna från kansliet.
Elverk GU SvK
Åsbro Datum ej klart
Elevanmälan skickas till eleverna från kansliet.
Elverk Rep SvK
Åsbro Datum ej klart
Elevanmälan skickas till eleverna från kansliet.

MTE-kurser som genomförs av våra FAK kårer samt Bilkåren

KursPlatsStartSlutAnmälan senastKommentar
MTE Introduktion 40201600
Start ej klart
Start ej klart
MTE Introduktion 40201601
Start ej klart
Start ej klart
MTE Introduktion 40201602
Start ej klart
Start ej klart
MTE Introduktion 40201603
Start ej klart
Start ej klart
MTE Introduktion 40201604
Start ej klart
Start ej klart
MTE Introduktion 40201605
Start ej klart
Start ej klart
MTE Bv GU Barmark 4dgr 402017012
Start ej klart
Start ej klart
MTE Bv GU Barmark 4dgr 402017013
Start ej klart
Start ej klart
MTE Bv Rep Barmark 2dgr 402017041
Start ej klart
Start ej klart
MTE BV Avancerad 1. 3dgr 402017032
Start ej klart
Start ej klart
MTE Fortsättning LB/SLV 4dgr 40201703
Start ej klart
Start ej klart
MTE ATV 2dgr 40201714
Start ej klart
Start ej klart
MTE Rep LB/SLV 2dgr 40201705
Start ej klart
Start ej klart
MTE Motorsåg Nivå B 2dgr 40201712
Start ej klart
Start ej klart
MTE LB Kran/Latvxl/maskintrans 3dgr 40201717
Start ej klart
Start ej klart