Aktuella kurser

Under uppdatering kursutbud inför 2021

Kursplatser och tider kan ändras med kort varsel pga av rådande pandemi.

För att deltaga i en kurs för MTE,SvK,TrV skall överenskommelse från arbetsgivaren i två exemplar lämnas före kursstart. Blanketten hittar du här. Du kan bara välja att gå en typ av utbildning. För att börja utbildningen måste man anses vara lämplig. För lastbil och buss bör åldern inte överstiga 67 år. För elverksutbildning bör man inte vara äldre än 70 år. Bandvagn inte äldre än 65år.

Återbud skall ske senast 2 veckor före kursstart, annars debiteras 3000 kr på tillhörande FAK-kår.

SGI länk.

Centrala kurser 2021

Kurser med avtal Svk/TrV
KursPlatsStartSlutAnmälan senastKommentar
Gu barmark SvK
Åsbro
2021-12-09
2021-12-12
2021-10-31
Bilkåren Administrerar kursen.
Bv Avanc 2 SvK OBS prel datum. 40211502
Horssjön
2021-05-21
2021-05-23
Kallelse sker från kansliet.
Bv Gu barmark TrV OBS prel datum. 40211802 OBS nytt datum. Förlängd antagning.
Horssjön
2021-08-12
2021-08-15
2021-06-18
Elevanmälan till kansliet.
Bv Rep barmark TrV OBS prel datum. 40211806
Horssjön
2021-06-15
2021-06-16
Kallelse sker från kansliet.
Bv Avanc 2 TrV OBS prel datum.
Horssjön
2021-06-18
2021-06-20
Bilkåren Administrerar kursen.
Gu barmark SvK OBS inställt nytt datum kommer.
Kosta OBS inställt.
Bilkåren Administrerar kursen.
Bv Avanc 1 TrV OBS prel datum.
Horssjön
2021-08-17
2021-08-20
Bilkåren Administrerar kursen.
Bv Rep barmark TrV OBS prel datum. 40211807
Horssjön
2021-08-28
2021-08-29
Kallelse sker från kansliet.
Bv Avanc 1 SvK OBS prel datum. 40211501
Horssjön
2021-09-23
2021-09-26
Kallelse sker från kansliet.
Bv Avanc 1 SvK OBS prel datum. 40211506
Horssjön
2021-10-07
2021-10-10
Kallelse sker från kansliet.
Bv Avanc 2 SvK OBS prel datum. 40211502
Horssjön
2021-10-29
2021-10-31
Kallelse sker från kansliet.
RSU Samverkansövning med SvK: OBS denna övning kan ställas in med kort varsel pga pandemin. Deltagare 6st samt 2 reserver.
Skövde OBS INSTÄLLD Pga Pandemiläget.
2021-08-14
2021-08-18
Detta gäller de personer som INTE deltagit i övning förut och de som har gilltigt förarintyg för Bv. Anmälan sker till kansliet.
Bv Mekaniker Gu TrV 40211809
Borlänge
2021-09-23
2021-09-26
2021-08-31
Elevanmälan till kansliet.
Bv Mekaniker rep TrV 40211800
Borlänge
2021-11-19
2021-11-21
Kallelse sker från kansliet.
Elverksoperatör GU SvK 4dgr 40211503
Åsbro OBS nytt datum.
2021-11-18
2021-11-21
2021-11-03
Elevanmälan till kansliet.
Elverksoperatör Rep SvK 2dgr 40211504
Åsbro
2021-10-09
2021-10-10
Kallelse sker från kansliet.
Instruktörskurs GU OBS nytt datum kommer
Bilkåren Administrerar kursen.
Linjebyggnad SvK
Åsbro
2021-10-18
2021-10-22
2021-09-17
4 platser klara med Gu samt med erfarenhet att framföra Bv, anmälan till kansliet via kåren.

MTE-kurser som genomförs av våra FAK kårer samt Bilkåren.

KursPlatsStartSlutAnmälan senastKommentar
MTE Introduktion 40211603
Stockholm med två startdatum
2021-11-20
2021-11-21
2021-11-19
Elevanmälan till kansliet.
MTE Introduktion 40211605 OBS datum ej klart.
Elevanmälan till kansliet.
MTE Fortsättning GU LB/SLV4dgr 40211703
Jönköping
2021-08-05
2021-08-08
2021-07-04
Elevanmälan till kansliet.
MTE Rep LB/SLV 2dgr 40211704
Jönköping
2021-10-30
2021-10-31
2021-09-26
Elevanmälan till kansliet.
MTE LB Kran/Latvxl/maskintrans 3dgr 40211717
Jönköping/TTC
2021-07-02
2021-07-04
2021-06-09
Elevanmälan till kansliet.
MTE Bv Mekaniker 40211719 OBS ny tid och Ort.
Karlstad
2021-12-03
2021-12-05
2021-10-31
Elevanmälan till kansliet.
MTE Rep LB/SLV 2dgr 40211715
Värmland
2021-08-21
2021-08-22
Kallelse sker från kansliet.
MTE Bv Avancerad 1. 3dgr 40211724
Värmland
2021-11-26
2021-11-28
Elevanmälan till kansliet.
MTE Bv Avancerad 1. 3dgr 40211700
Jönköping
2021-09-10
2021-09-12
2021-08-15
Elevanmälan till kansliet.
MTE Bv Gu barmark 40211799
Långberget/Sysslebäck
2021-11-18
2021-11-21
2021-11-05
Elevanmälan till kansliet.
MTE Rep LB/SLV 2dgr 40211716
Skellefteå, Tåme
2021-10-08
2021-10-10
Kallelse sker från kansliet.
MTE Hjullastare 40211710
Jönköping/TTC
2021-07-03
2021-07-04
2021-05-30
Elevanmälan till kansliet.
MTE ATV 1dgr 40211726
Jönköping Axamo
2021-05-22
2021-05-22
2021-04-18
Elevanmälan till kansliet.
MTE Rep elverk 40211731
Jönköping Moliden
2021-09-04
2021-09-05
Kansliet sammanställer elevlista.
MTE Elverksoperatör GU 4dgr Bilkåren
Åsbro
2021-10-21
2021-10-24
2021-09-03
Bilkåren Administrerar kursen.