Aktuella kurser

Kursutbud 2023 under uppdatering

För att deltaga i en kurs för MTE,SvK,TrV skall överenskommelse från arbetsgivaren i två exemplar lämnas före kursstart. Blanketten hittar du här. Du kan bara välja att gå en typ av utbildning. För att börja utbildningen måste man anses vara lämplig. För lastbil och buss bör åldern inte överstiga 67 år. För elverksutbildning bör man inte vara äldre än 70 år. Bandvagn inte äldre än 65år.

Återbud skall ske senast 2 veckor före kursstart, annars debiteras 3000 kr på tillhörande FAK-kår.

SGI länk.                                                                                 Betala medlemsavgiften här!

Centrala kurser 2023

Kurser med avtal Svk/TrV
KursPlatsStartSlutAnmälan senastKommentar
Instruktör kompetenshöjande 4 dgr
Sollefteå
2023-01-22
2023-01-25
Bilkåren administrerar
TrV Bv Gu snö 4dgr 40231805
Sollefteå
2023-01-26
2023-01-29
Kansliet administrerar
Trv Bv rep snö 3dgr 40231810
Sollefteå
2023-01-30
2023-02-01
Kansliet administrerar
TrV Bv rep snö 3 dgr 40231811
Sollefteå
2023-02-02
2023-02-04
Kansliet administrerar
SvK Bv Gu snö 4dgr
Sollefteå
2023-02-05
2023-02-08
Bilkåren administrerar
SvK Bv Gu snö 4 dgr
Sollefteå
2023-02-08
2023-02-11
Bilkåren administrerar
SvK Bv rep snö inkl ESA 3 dgr
Sollefteå
2023-02-12
2023-02-14
Bilkåren administrerar
SvK Bv rep snö inkl ESA 3 dgr
Sollefteå
2023-02-15
2023-02-17
Bilkåren administrerar
SvK Bv avanc1 inkl ESA 40231501
Ej klart
Kansliet administrerar
SvK Bv avanc1 inkl ESA 40231502
Ej klart
Kansliet administrerar
SvK Bv avanc2 40231503
Ej klart
Kansliet administrerar
SvK Bv avanc2 40231504
Ej klart
Kansliet administrerar
TrV Bv Gu 40231802 med fokus på medlemmar från norra delen av Sverige
Sollefteå
2023-05-06
2023-05-09
2023-04-02
Elevanmälan till kansliet
TrV Bv mekaniker1 40231818
Ej klart
Elevanmälan till kansliet
TrV Bv mekaniker2 40231800
Ej klart
Elevanmälan till kansliet
SvK Elverksoperatör rep 40231507
Åsbro
Kansliet administrerar
SvK Elverksoperatör rep 40231506
Åsbro
Kansliet administrerar
TrV ADR farligt gods Gu1 40231801
Ej klart
Elevanmälan till kansliet
TrV ADR farligt gods Gu2 40231815
Ej klart
Elevanmälan till kansliet
Trv Bv rep barmark 3dgr 40231812
Sollefteå
2023-05-12
2023-05-14
Kansliet administrerar
Bandvagnsinstruktör Steg 1, Steg 2 Sollefteå 6/5-9/5.
Borlänge
2023-03-16
2023-03-19
2023-01-26
Bilkåren Administrerar
RSU för SvK Bv förare i samverkan med FFK, begränsad antal platser 6st samt2 reserver.
Mora
2023-05-27
2023-05-31
2023-05-01
Anmälan direkt till Anders Persson 070-6383763 eller fak.malmo@hotmail.se

MTE-kurser som genomförs av våra FAK kårer samt Bilkåren.

KursPlatsStartSlutAnmälan senastKommentar
MTE Introduktion 40231600 (OBS! Gäller endast bofasta på Gotland)
Gotland
Elevanmälan till kansliet.
MTE Introduktion 40231601
Malmö
Elevanmälan till kansliet.
MTE Introduktion 40231602
Skaraborg
Elevanmälan till kansliet
MTE Introduktion 40231603
Värmland
Elevanmälan till kansliet.
MTE Introduktion 40231604
Kalmar
Elevanmälan till kansliet.
MTE Introduktion 40231605
Skellefteå
Elevanmälan till kanliet.
MTE Introduktion 40231606
Jönköping
2023-03-25
2023-03-25
Elevanmälan till kansliet.
MTE Bv forts snö1 40231720
Sysslebäck
2023-02-09
2023-02-12
Kansliet administrerar
MTE Bv forts snö2 40231721
Sysslebäck
2023-02-23
2023-02-26
Kansliet administrerar
MTE Bv forts snö3 40231722
Sysslebäck
2023-03-02
2023-03-05
Kansliet administrerar
MTE Bv Gu barmark 402317012
Ej klart
Elevanmälan till kansliet
MTE Motorsågsutb NivåB 40231709
Värmland
Kansliet administrerar
MTE ATV 40231726
Jönköping
Elevanmälan till kansliet
MTE ATV 40231727
Kalmar
Elevanmälan till kansliet
MTE Lastbil/släp forts1 40231702
Jönköping
Elevanmälan till kansliet
MTE Lastbil/släp forts2 40231703
Värmland
Elevanmälan till kansliet
MTE Hjullastare 40231710
Jönköping
Elevanmälan till kansliet
MTE JB uppbyggnad av saneringsplats 40231740
Jönköping
Kansliet administrerar
MTE Bv avanc1 40231700
Jönköping
Kansliet administrerar
MTE Bv avanc2 40231724
Värmland
Kansliet administrerar
MTE ADR 40231707
Jönköping
Elevanmälan till kansliet
MTE Lastbil/släp rep1 40231717
Jönköping
Kansliet administrerar
MTE Lastbil/släp rep2 40231718
Skellefteå
Kansliet administrerar
MTE Elverksoperatör Gu 40231732
Jönköping
Elevanmälan till kansliet
MTE ADR Gu 40231706
Ej klart
Elevanmälan till kansliet
MTE Motorsågsutb NivåB 40231708
Jönköping
Elevanmälan till kansliet
MTE Introduktion 40231607
Örebro
Elevanmälan till kansliet