Aktuella kurser

Kursutbud inför 2019

För att deltaga i en kurs för MTE,SvK,TrV skall överenskommelse från arbetsgivaren i två exemplar lämnas före kursstart. Blanketten hittar du här. Du kan bara välja att gå en typ av utbildning. För att börja utbildningen måste man anses vara lämplig. För lastbil och buss bör åldern inte överstiga 67 år. För elverksutbildning bör man inte vara äldre än 70 år. Bandvagn inte äldre än 65år.

Återbud skall ske senast 2 veckor före kursstart, annars debiteras 1000 kr på tillhörande FAK-kår.

Centrala kurser 2019

Kurser med avtal Svk/TrV
KursPlatsStartSlutAnmälan senastKommentar
Rep BV TrV 40191806
Horssjön
2019-08-30
2019-09-01
Elevanmälan skickas till eleverna från kansliet.
Bv Avanc 1 SvK 40191501
Horssjön Inställd nytt datum kommer
Elevanmälan skickas till eleverna från kansliet.
GU ADR TrV krav full Bv behörighet 40191801
Stockholm start ej klart
Anmälan till kansliet
Rep Reservkraftsoperatör SvK 40191504
Åsbro
2019-08-31
2019-09-01
Elevanmälan skickas till eleverna från kansliet.
GU Reservkraftsoperatör SvK 40191505
Åsbro
2019-10-03
2019-10-06
2019-08-31
Anmälan till kansliet
Rep BV TrV 40191807
Horssjön
2019-08-23
2019-08-25
Elevanmälan skickas till eleverna från kansliet.
Rep BV barmark SvK
Horssjön
2019-10-11
2019-10-13
Bilkåren Adminstrerar kursen
Instruktörsutbildning steg 1
Horssjön
2019-08-15
2019-08-18
2019-06-01
Bilkåren Adminstrerar kursen
Instruktörsutbildning steg 2
Horssjön
2019-11-18
2019-11-24
Bilkåren Adminstrerar kursen
Gu Bv barmark SvK
Horssjön
2019-11-21
2019-11-24
2019-09-21
Bilkåren Adminstrerar kursen
Bv Avanc 1 SvK 40191506
Horssjön
2019-10-07
2019-10-10
Elevanmälan skickas till eleverna från kansliet.
Bv Avanc 1 TrV
Horssjön
2019-11-28
2019-12-01
Bilkåren Adminstrerar kursen

MTE-kurser som genomförs av våra FAK kårer samt Bilkåren

KursPlatsStartSlutAnmälan senastKommentar
Motorsåg nivå A MTE 40191708 datum ej klart
Jönköping
Elevanmäla gör till Bernt Blank Bernt Blank bernt.blank51@gmail.com tel: 070-6461845
MTE Motorsåg Nivå A 40191718 datum ej klart
Värmland
Elevanmälan görs till Jörgen Dahlberg jorgendbg1972@outlook.com tel:0761-40 29 50
Introduktionsdag MTE Umeå 40191600
Umeå
2019-10-12
2019-10-12
2019-10-05
Elevanmäla gör till Lars Björnerbäck. lars.bjornerback@gmail.com tel: 070-7230031
MTE Introduktion 2 Jönköping 40181601 datum ej klart
Jönköping
Elevanmäla gör till Bernt Blank Bernt Blank bernt.blank51@gmail.com tel: 070-6461845
Introduktionsdag MTE Värmland 40191604
Värmland
2019-08-17
2019-08-17
2019-08-05
Elevanmälan görs till Jörgen Dahlberg jorgendbg1972@outlook.com tel:0761-40 29 50
Grund ADR MTE Jönköping 40191706
Jönköping
2019-09-21
2019-09-22
2019-09-01
Elevanmäla gör till Bernt Blank Bernt Blank bernt.blank51@gmail.com tel: 070-6461845
Tank ADR MTE Jönköping 40191707
Jönköping
2019-10-19
2019-10-20
2019-10-04
Elevanmäla gör till Bernt Blank Bernt Blank bernt.blank51@gmail.com tel: 070-6461845
Introduktionsdag MTE Söderhamn
Söderhamn
2019-10-05
2019-10-05
2019-09-20
Administreras av Bilkåren
Fortsättningskurs Buss MTE 40191701
Värmland
2019-09-13
2019-09-15
2019-08-31
Elevanmälan görs till Jörgen Dahlberg jorgendbg1972@outlook.com tel:0761-40 29 50
Repetition Lb/Slv MTE 40191704
Malmö
2019-10-12
2019-10-13
2019-09-30
Elevanmälan görs till Per Erlandsson 0729-933708, perer.l@hotmail.com
Repetition Lb/Slv MTE 40191705
Jönköping
2019-08-17
2019-08-18
2019-08-11
Elevanmäla gör till Bernt Blank Bernt Blank bernt.blank51@gmail.com tel: 070-6461845
Förplägnadsutbildning/Fältkök MTE 40191722
Jönköping
2019-09-05
2019-09-08
2019-08-23
Elevanmäla gör till Bernt Blank Bernt Blank bernt.blank51@gmail.com tel: 070-6461845
Fortsättningskurs MTE LB/SLV 40191703
Jönköping
2019-10-31
2019-11-03
2019-10-18
Elevanmäla gör till Bernt Blank Bernt Blank bernt.blank51@gmail.com tel: 070-6461845
Fortsättningskurs MTE LB/SLV 40191702
Örebro
2019-11-07
2019-11-10
2019-10-25
Elevanmäla gör till Mats Westerdahl. masseboy77@gmail.com Tel: Tommy 070-129738