Aktuella kurser

Kursutbud 2023 under uppdatering

För att deltaga i en kurs för MTE,SvK,TrV skall överenskommelse från arbetsgivaren i två exemplar lämnas före kursstart. Blanketten hittar du här. Du kan bara välja att gå en typ av utbildning. För att börja utbildningen måste man anses vara lämplig. För lastbil och buss bör åldern inte överstiga 67 år. För elverksutbildning bör man inte vara äldre än 70 år. Bandvagn inte äldre än 65år.

Återbud skall ske senast 2 veckor före kursstart, annars debiteras 3000 kr på tillhörande FAK-kår.

SGI länk.                                                                                 Betala medlemsavgiften här!

Centrala kurser 2023

Kurser med avtal Svk/TrV
KursPlatsStartSlutAnmälan senastKommentar
TrV Bv mekaniker repetetion 40231800
Borlänge
2023-11-17
2023-11-19
Kansliet administrerar
TrV ADR farligt gods Gu 40231815. Bv förare som har fullföljt Gu, Snö, Avanc.
Stockholm
2023-12-08
2023-12-10
2023-11-17
Elevanmälan till kansliet

MTE-kurser som genomförs av våra FAK kårer samt Bilkåren.

KursPlatsStartSlutAnmälan senastKommentar
MTE Introduktion 40231603
Karlstad
2023-12-02
2023-12-02
2023-11-17
Elevanmälan till kansliet.
MTE Introduktion 40231602 inställt, nytt datum och ort kommer.
Elevanmälan till kansliet
MTE Introduktion 40231603
Värmland OBS nytt datum
2023-08-19
2023-08-19
2023-08-06
Elevanmälan till kansliet.
MTE Introduktion 40231604
Kalmar
2023-10-14
2023-10-14
2023-09-30
Elevanmälan till kansliet.
MTE Bv Gu barmark 402317012
Sysslebäck, Långberget.
2023-11-16
2023-11-19
2023-10-25
Elevanmälan till kansliet
MTE Motorsågsutb NivåB 40231709
Värmland Mallbacken
2023-10-28
2023-10-29
2023-10-15
Kansliet administrerar
MTE Lastbil/släp forts2 40231703
Värmland Karlstad
2023-10-05
2023-10-08
2023-09-15
Elevanmälan till kansliet
MTE JB uppbyggnad av saneringsplats 40231740
Jönköping
Kansliet administrerar
MTE Bv Rep 40231700
Jönköping
2023-09-16
2023-09-17
Kansliet administrerar
MTE Bv avanc2 40231724
Värmland Sysslebäck
2023-12-01
2023-12-03
Kansliet administrerar
MTE ADR GU 40231707
Jönköping
2023-09-22
2023-09-24
2023-09-01
Elevanmälan till kansliet
MTE Lastbil/släp rep1 40231717
Jönköping
2023-11-04
2023-11-05
Kansliet administrerar
MTE Lastbil/släp rep2 40231718
Skellefteå
2023-10-21
2023-10-22
2023-10-01
Kansliet administrerar
MTE Motorsågsutb Rep 40231708
Jönköping
2023-10-21
2023-10-22
Kansliet administrerar
MTE Introduktion Gävle
Gävle
2023-10-21
2023-10-21
2023-09-30
Bilkåren administrerar
MTE Introduktion Östergötaland
Norrköping
2023-11-11
2023-11-11
2023-10-12
Bilkåren administrerar