Aktuella kurser

Kursutbud 2022

Kursplatser och tider kan ändras med kort varsel pga av rådande pandemi.

För att deltaga i en kurs för MTE,SvK,TrV skall överenskommelse från arbetsgivaren i två exemplar lämnas före kursstart. Blanketten hittar du här. Du kan bara välja att gå en typ av utbildning. För att börja utbildningen måste man anses vara lämplig. För lastbil och buss bör åldern inte överstiga 67 år. För elverksutbildning bör man inte vara äldre än 70 år. Bandvagn inte äldre än 65år.

Återbud skall ske senast 2 veckor före kursstart, annars debiteras 3000 kr på tillhörande FAK-kår.

SGI länk.

Centrala kurser 2022

Kurser med avtal Svk/TrV
KursPlatsStartSlutAnmälan senastKommentar
TrV ADR Gu 3dgr 40221815
Stockholm
2022-11-25
2022-11-27
2022-10-21
Elevanmälan till kansliet.
TrV Bv Gu barmark 4dgr 40221802
Sollefteå
2022-10-27
2022-10-30
2022-09-15
Elevanmälan till kansliet.
Trv Bv Mekaniker GU 4dgr 40221800
Borlänge
2022-09-29
2022-10-02
2022-07-12
Elevanmälan till kansliet.
TrV Bv rep 2dgr 40221811
Sollefteå
2022-10-21
2022-10-23
Kallelse sker från kansliet.
SvK Bv avanc1 4dgr 40221501
Kosta
2022-08-01
2022-08-04
Kallelse sker från kansliet.
SvK Bv avanc1 4dgr 40221502
Ev Horssjön
2022-11-24
2022-11-27
Kallelse sker från kansliet.
SvK Bv avanc2 3dgr 40221504
Kosta
2022-08-05
2022-08-07
Kallelse sker från kansliet.
Svk Elverksoperatör Rep 2dgr 40221508
Åsbro
2022-09-17
2022-09-18
Kallelse sker från kansliet.
SvK Bv Rep barmark ink ESA 3dgr
Kosta
2022-07-29
2022-07-31
Bilkåren administrerar kursen.
SvK Bv Rep barmark ink ESA 3dgr
Marma
2022-10-28
2022-10-30
Bilkåren administrerar kursen.
SvK Bv Gu barmark 4dgr
Kosta
2022-07-25
2022-07-28
2022-06-30
Elevanmälan till FAK kansliet, Bilkåren administrerar kursen.
SvK Bv Gu barmark 4dgr
Marma
2022-10-24
2022-10-27
2022-09-23
Elevanmälan till FAK kansliet, Bilkåren administrerar kursen.
Trv Bv Avanc1 ink brand
Sollefteå
2022-10-07
2022-10-09
Bilkåren administrerar kursen.
Trv Bv Avanc2 ink brand
Sollefteå
2022-10-10
2022-10-12
Bilkåren administrerar kursen.
Trv Bv Avanc2 ink brand
Sollefteå
2022-10-14
2022-10-16
Bilkåren administrerar kursen.
Trv Bv Avanc2 ink brand
Sollefteå
2022-10-17
2022-10-19
Bilkåren administrerar kursen.
TrV Bv Mek Rep 40221818
Borlänge
2022-11-18
2022-11-20
Kallelse sker från kansliet
SvK Linjebyggnation med bandvagn Krav på förare=Grund, Avanc 1 och snö för att kunna ansöka.
Åsbro
2022-10-17
2022-10-21
2022-08-31
Intresseanmälan till kansliet
TrV Bandvagnsinstruktör Steg 1 av 2. Steg 2 går i slutet av Oktober 24-30 i Sollefteå..
Borlänge startdatum 22-25 Sep
2022-09-22
2022-09-25
2022-07-03
Administreras av Bilkåren

MTE-kurser som genomförs av våra FAK kårer samt Bilkåren.

KursPlatsStartSlutAnmälan senastKommentar
MTE Introduktion 40221603
Stockholm
2022-10-22
2022-10-22
2022-10-14
Elevanmälan till kansliet.
MTE Introduktion 40221605
Oskarshamn
2022-11-12
2022-11-12
2022-11-04
Elevanmälan till kansliet.
MTE Bv Gu 4dgr 402217012
Jönköping/Skillingaryd
2022-09-08
2022-09-11
2022-07-03
Elevanmälan till kansliet.
MTE Motorsåg Nivå A 1dgr 40221708
Jönköping
2022-09-03
2022-09-03
2022-07-03
Elevanmälan till kansliet.
MTE Motorsåg Nivå A 1dgr 40221709
Karlstad
2022-08-13
2022-08-13
2022-07-05
Elevanmälan till kansliet.
MTE Rep Lb/Slv 2dgr 40221715
Jönköping
2022-10-29
2022-10-30
2022-09-19
Kansliet sammanställer elevlista.
MTE Bv Avanc1 3dgr 40221700
Ej klart
Elevanmälan till kansliet.
MTE Bv Avanc1 3dgr 40221724
Sysslebäck
2022-11-25
2022-11-27
2022-10-21
Elevanmälan till kansliet.
MTE Fortsättning lastbil 4dgr 40221703
Karlstad
2022-10-27
2022-10-30
2022-09-02
Elevanmälan till kanliet.
MTE Fortsättning lastbil 4dgr 40221702
Malmö
2022-11-17
2022-11-20
2022-10-16
Elevanmälan till kansliet.
MTE ATV Gu 1dgr 40221726
Jönköping
2022-08-13
2022-08-13
2022-07-08
Elevanmälan till kansliet
MTE Rep Lb 2dgr 40221717
Skellefteå
2022-10-08
2022-10-09
Elevlista sammanställs av kansliet.
MTE Rep Lb 2dgr 40221718
Malmö
2022-11-12
2022-11-13
Elevlista sammanställs av kansliet.
MTE Elverk Gu 4dgr
Åsbro
2022-09-22
2022-09-25
2022-08-26
Elevanmälan till Kansliet, Bilkåren administrerar kursen.
MTE Elverk Rep 2dgr
Åsbro
2022-10-22
2022-10-23
Bilkåren administrerar kursen.
MTE Bv Gu 4dgr 402217013
Sysslebäck
2022-11-10
2022-11-13
2022-10-02
Elevanmälan till kansliet.