Aktuella kurser

Under uppdatering kursutbud inför 2021

Kursplatser och tider kan ändras med kort varsel pga av rådande pandemi.

För att deltaga i en kurs för MTE,SvK,TrV skall överenskommelse från arbetsgivaren i två exemplar lämnas före kursstart. Blanketten hittar du här. Du kan bara välja att gå en typ av utbildning. För att börja utbildningen måste man anses vara lämplig. För lastbil och buss bör åldern inte överstiga 67 år. För elverksutbildning bör man inte vara äldre än 70 år. Bandvagn inte äldre än 65år.

Återbud skall ske senast 2 veckor före kursstart, annars debiteras 3000 kr på tillhörande FAK-kår.

SGI länk.

Centrala kurser 2021

Kurser med avtal Svk/TrV
KursPlatsStartSlutAnmälan senastKommentar
Instruktörer kompetenshöjning OBS prel datum.
Ånn
2021-03-12
2021-03-14
Bilkåren Administrerar kursen.
Gu Bv Snö SvK OBS prel datum.
Ånn
2021-03-18
2021-03-21
Bilkåren Administrerar kursen.
Gu Bv Snö SvK OBS prel datum.
Ånn
2021-03-21
2021-03-24
Bilkåren Administrerar kursen.
Bv Rep snö SvK OBS prel datum.
Ånn
2021-03-25
2021-03-27
Bilkåren Administrerar kursen.
Bv Rep snö SvK OBS prel datum.
Ånn
2021-03-28
2021-03-30
Bilkåren Administrerar kursen.
Gu barmark SvK OBS prel datum.
Horssjön
2021-04-15
2021-04-18
2021-02-22
Bilkåren Administrerar kursen.
Bv Avanc 2 SvK OBS prel datum. 40211502
Horssjön
2021-05-21
2021-05-23
Kallelse sker från kansliet.
Bv Gu barmark TrV OBS prel datum. 40211802
Horssjön
2021-06-03
2021-06-06
2021-04-23
Elevanmälan till kansliet.
Bv Rep barmark TrV OBS prel datum. 40211806
Horssjön
2021-06-15
2021-06-16
Kallelse sker från kansliet.
Bv Avanc 2 TrV OBS prel datum.
Horssjön
2021-06-18
2021-06-20
Bilkåren Administrerar kursen.
Bv Gu barmark SvK OBS prel datum.
Horssjön
2021-08-12
2021-08-15
2021-06-01
Bilkåren Administrerar kursen.
Bv Avanc 1 TrV OBS prel datum.
Horssjön
2021-08-17
2021-08-20
Bilkåren Administrerar kursen.
Bv Rep barmark TrV OBS prel datum. 40211807
Horssjön
2021-08-28
2021-08-29
Kallelse sker från kansliet.
Bv Avanc 1 SvK OBS prel datum. 40211501
Horssjön
2021-09-23
2021-09-26
Kallelse sker från kansliet.
Bv Avanc 1 SvK OBS prel datum. 40211506
Horssjön
2021-10-07
2021-10-10
Kallelse sker från kansliet.
Bv Avanc 2 SvK OBS prel datum. 40211502
Horssjön
2021-10-29
2021-10-31
Kallelse sker från kansliet.
TrV ADR rep OBS prel datum ej klart.
Stockholm
Kallelse sker från kansliet.

MTE-kurser som genomförs av våra FAK kårer samt Bilkåren.

KursPlatsStartSlutAnmälan senastKommentar
MTE Bv Gu Snö OBS prel datum. 40211720
Ånn
2021-04-01
2021-04-04
Kansliet sammanställer elevlista.
MTE Bv Gu Snö OBS prel datum. 40211721
Ånn
2021-04-04
2021-04-07
Kansliet sammanställer elevlista.
MTE Introduktion 40211600 OBS datum ej klart.
Oskarshamn
Elevanmälan till kansliet.
MTE Introduktion 40211601
Jönköping Moliden
2021-04-17
2021-04-17
2021-03-14
Elevanmälan till kansliet.
MTE Introduktion 40211602 OBS datum ej klart.
Malmö/Rinkaby
Elevanmälan till kansliet.
MTE Introduktion 40211603 OBS datum ej klart.
Stockholm
Elevanmälan till kansliet.
MTE Introduktion 40211604 OBS datum ej klart.
Östersund
Elevanmälan till kansliet.
MTE Introduktion 40211605 OBS datum ej klart.
Skövde
Elevanmälan till kansliet.
MTE Fortsättning LB/SLV4dgr 40211703
Jönköping
2021-08-05
2021-08-08
2021-07-04
Elevanmälan till kansliet.
MTE ATV 1dgr 40211714
Värmland
2021-05-08
2021-05-08
Elevanmälan till kansliet.
MTE Rep LB/SLV 2dgr 40211704
Jönköping
2021-10-30
2021-10-31
2021-09-26
Elevanmälan till kansliet.
MTE LB Kran/Latvxl/maskintrans 3dgr 40211717
Jönköping/TTC
2021-07-02
2021-07-04
2021-05-30
Elevanmälan till kansliet.
MTE Bv Mekaniker 40211719
Skellefteå
Elevanmälan till kansliet.
MTE Gu Fältkök 40211722
Jönköping Moliden
2021-06-10
2021-06-13
2021-05-09
Elevanmälan till kansliet.
MTE Rep LB/SLV 2dgr 40211715
Värmland
2021-08-21
2021-08-22
Elevanmälan till kansliet.
MTE Elverksoperatör GU 4dgr 40211726
Jönköping Moliden
2021-05-06
2021-05-09
2021-04-05
Elevanmälan till kansliet.
MTE Bv Rep Avancerad 1. 3dgr 40211724
Värmland
2021-11-12
2021-11-14
Elevanmälan till kansliet.
MTE Bv Rep Avancerad 1. 3dgr 40211700
Jönköping
2021-09-17
2021-09-19
2021-08-15
Elevanmälan till kansliet.
MTE Bv Gu barmark 402117012
Malmö
Elevanmälan till kansliet.
MTE Bv Gu barmark 402117013
Gotland
Elevanmälan till kansliet.
MTE Rep LB/SLV 2dgr 40211716
Skellefteå
Elevanmälan till kansliet.
MTE Fortsättning Buss 3dgr 40211701
Värmland
2021-04-23
2021-04-25
Elevanmälan till kansliet.
MTE Hjullastare 40211710
Jönköping/TTC
2021-07-03
2021-07-04
2021-05-30
Elevanmälan till kansliet.
MTE ADR Rep 40211730
Jönköping
2021-02-13
2021-02-14
2021-01-17
Elevanmälan till kansliet.
MTE ATV 1dgr 40211711
Jönköping Axamo
2021-05-22
2021-05-22
2021-04-18
Elevanmälan till kansliet.
MTE ADR Tank 40211707
Kalmar
Elevanmälan till kansliet.
MTE ADR GU 40211706
Kalmar
Elevanmälan till kansliet.
MTE Rep elverk 40211731
Jönköping Moliden
2021-05-29
2021-05-30
2021-04-28
Elevanmälan till kansliet.